แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)
สพม. เขต 5
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อโรงเรียน (ใส่เฉพาะชื่อ (ชื่อเต็ม) ใม่ต้องใส่โรงเรียนนำหน้า) *
2. ตำบล (ตำแหน่งของโรงเรียน) *
3. ท่านมีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกี่คน (อยู่บ้านเดียวกัน) *
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) *
มี
ไม่มี
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5. ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้
การเรียนทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอน
5.1) คอมพิวเตอร์ (PC) *
มีจำนวนคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีคอมพิวเตอร์ (PC) ให้พิมพ์เลข 0
5.2) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) *
มีจำนวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) ให้พิมพ์เลข 0
5.3) แท็บเล็ต (Tablet) *
มีจำนวนแท็บเล็ต (Tablet) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีแท็บเล็ต (Tablet) ให้พิมพ์เลข 0
5.4) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) *
มีจำนวนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ให้พิมพ์เลข 0
5.5) สมาร์ททีวี (Smart TV) *
มีจำนวนสมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีสมาร์ททีวี (Smart TV) ให้พิมพ์เลข 0
5.6) โทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) *
มีจำนวนโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) ให้พิมพ์เลข 0
5.7) โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) *
มีจำนวนโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) จำนวนกี่เครื่อง *
หากไม่มีโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) ให้พิมพ์เลข 0
6. ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่
Clear selection
7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด *
8. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด *
9.ชื่อผู้กรอก *
10.สถานะของผู้กรอกข้อมูล *
11.เบอร์โทรศัพท์ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Learning Thailand. Report Abuse