Gnó Áitiúil | Local Business
1. Cén saghas gnó ina bhfuil tú ag obair? | What sort of business do you work in?
2. Cuir tic sa bhosca a bhaineann le do líofacht, i do bharúil, sna réimsí seo a leanas:| Tick the box which relates to your level of fluency, in your opinion, in the following areas:
Tada / None
Lag / Poor
Measartha / Moderate
Go maith / Good
Líofa / Fluent
Labhairt / Speech
Tuiscint / Understanding
Léamh / Reading
Scríobh / Writing
3. An bhfuil Gaeilge ag daoine eile atá ag obair i do ghnó? Mínigh le do thoil. | Do other people who work in your business speak Irish? Please explain.
Your answer
4. An n-úsáideann tú/daoine eile i do ghnó Gaeilge ar bith agus iad i mbun gnó? | Do you or anyone else in you business use Irish while at work?
5. Má tá Gaeilge agat, an ndéanann tú tairiscint ghníomhach do dhaoine Gaeilge a úsáid libh? | If you speak Irish, do you make an active offer to people of a service through Irish?
6. Ar chuir tú isteach riamh le haghaidh maoiniú nó tacaíochta ó Údarás na Gaeltacht? | Have you ever applied for funding from Údarás na Gaeltachta?
7a. Más rud gur chuir, an bhfuair tú aon mhaoiniú nó tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta?
7b. Más rud go bhfuair, mínigh le do thoil | If you have received funding, please explain:
Your answer
8. Ar mhaith leat níos mó Gaeilge a úsáid i do chuid gnó? | Would you like to use more Irish in your business?
9. Cad iad na smaointe atá agat le daoine a spreagadh le níos mó Gaeilge a úsáid ina gcuid gnó? | What ideas do you have to encourage people to use more Irish in their business?
Your answer
10. Cad iad na dúshlán, dar leat, a bhaineann le níos mó Gaeilge a úsáid i gcúrsaí gnó? | What challenges, in your opinion, are there in using more Irish in business?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Conradh na Gaeilge. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms