ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ !

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής σύμφωνα με τις οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού W3C για την ασφάλεια περιεχομένου στο διαδίκτυο (XML Encryption Syntax and Processing Specification).

Δεν υπάρχουν ερωτήσεις παγίδες.

Συμπληρωματικά, λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το Νόμο 2774/99 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.
Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και τα στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν στον εκπαιδευτή σας.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question