BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ / HOJA DE INSCRIPCIÓN

CAT: En compliment d’allò establert en la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, l’informem que les dades personals que ens faciliti seran incloses en una base de dades personals, creada i mantinguda sota la responsabilitat de l’ACNA. La finalitat d’aquest fitxer és la difusió de la informació als socis de l’ACNA. En qualsevol moment els socis tindran dret a rectificar i cancel·lar les seves dades comunicant-ho per correu electrònic a acna@acna.cat

CAST: En cumplimiento de lo establecido en la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal", le informamos que los datos personales que nos facilite serán incluidos en una base de datos personales, creada y mantenida bajo la responsabilidad de ACNA. La finalidad de este fichero es la difusión de la información a los socios de ACNA. En cualquier momento los socios tendrán derecho a rectificar y cancelar sus datos comunicándolo por correo electrónico a acna@acna.cat

  DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MODALITAT / MODALIDAD

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question