Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε καταλόγους πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και του Πρωτοδικείου για το 2023
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Δήλωση απορρήτου
Δήλωση Απορρήτου
Το ΤΕΕ, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χορηγείτε με την παρούσα και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»).

Δεδομένα που συλλέγουμε
Όταν υποβάλλετε αίτηση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή σας στους καταλόγους μηχανικών, πραγματογνωμόνων και πραγματογνωμόνων με εξειδίκευση στα αυτοκίνητα των Εισαγγελιών Πρωτοδίκων και των Πρωτοδικείων Ηρακλείου & Λασιθίου (πχ αριθμός μητρώου ΤΕΕ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, email, οδός, αριθμός, πόλη, τηλέφωνα επικοινωνίας, ειδικότητα, εξειδίκευση κλπ.). Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία, έχουν συλλεγεί κατά την εγγραφή σας ως μέλους του ΤΕΕ.

Σκοποί επεξεργασίας και νόμιμη βάση
Χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου μπορεί να επιτευχθεί η αξιοποίηση σας και η επικοινωνία μαζί σας απο τις ως ανω αναφερόμενες υπηρεσίας, με δεδομένο το αίτημα τους στο ΤΕΕ/ΤΑΚ σύνταξης καταλόγων μηχανικών, πραγματογνωμόνων και πραγματογνωμόνων με εξειδίκευση στα αυτοκίνητα . Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

Τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παρούσα αίτηση, τηρούνται από το ΤΕΕ και διαβιβάζονται αποκλειστικά προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και τα Πρωτοδικεία Ηρακλείου & Λασιθίου σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας, μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, θα διατηρηθούν μέχρι την σύνταξη αντίστοιχων μελλοντικών καταλόγων για τις ως ανω αναφερόμενες υπηρεσίες, εκτός εάν άλλως απαιτείται για λόγους συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις του ΤΕΕ.

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής των δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (ζ) το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να αποστείλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΤΕΕ στο email dpo@central.tee.gr, ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. : 2103611 236.

Συναίνεση για την επεξεργασία των στοιχείων σας από το ΤΕΕ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy