สำรองที่นั่งเข้าฟัง Open House แนะนำหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #18)
โครงการ MRE ปิดรับการสำรองที่นั่ง เนื่องจากที่นั่งเต็มแล้ว หากท่านสนใจโปรด Walk in ได้ที่หน้างาน หรือ ติดตาม การ Live สด ที่ https://www.facebook.com/RE.Thammasat ในวันที่ 5 พ.ย. 60 เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป
This form was created using Google Forms. Create your own