Admitere Licență - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti
Șoseaua Berceni, nr.24, S4 (Apărătorii Patriei), Bucureşti;
Telefon: 021 317 19 00;
e-mail: ushefs@spiruharet.ro
Email address
Telefon
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Your answer
Prima optiune - Programul de studii - Forma de învăţământ
Alegeți denumirea specializării/ programului de studii şi forma de învățământ la care doriți să vă înscrieți.
A doua optiune - Programul de studii - Forma de învăţământ
Alegeți a doua opțiune pentru denumirea specializării/ programului de studii şi forma de învățământ la care doriți să vă înscrieți.
1. Numele de familie la naștere
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
Your answer
2. Numele de familie actual
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
Your answer
3. Prenumele complet
Se introduce prenumele candidatului.
Your answer
4. Inițiala tatălui/mamei
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
Your answer
5. Codul Numeric Personal
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
Your answer
6. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
Your answer
7. Domiciliul stabil
Se introduce adresa de domiciliu a candidatului.
Your answer
8. Instituția de învățământ absolvită
Se introduce denumirea instituției de învățământ absolvită de candidat precum și localitatea instituției.
Your answer
9. Anul absolvirii
Se introduce anul absolvirii instituției de învățământ.
Your answer
10. Seria și numărul diplomei de bacalaureat
Se introduce seria și numărul diplomei de bacalureat (numai dacă aceasta a fost eliberată).
Your answer
11. Media obținută la examenul de bacalaureat
Se introduce media obținută la examenul de bacalaureat.
Your answer
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
Your answer
Declar, pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, că informațiile aferente sunt corecte și reale.
Am luat cunoștință că:
Preînscrierea on-line se realizează în perioada 15 ianuarie - 02 iulie 2017.
Candidaţii care utilizează formularul de înscriere - preînscriere on-line sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de 02.07.2017.
Candidaţii care se înscriu on-line vor prezenta la secretariatele facultăţilor până la 29 iulie 2017, documentele necesare pentru înscriere.

ÎNSCRIERI

PERIOADA 3 IULIE – 29 IULIE 2017 – ÎNSCRIERI
31 IULIE - SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE (TRASEU APLICATIV)
1 AUGUST - AFIŞAREA REZULTATELOR

PERIOADA 14 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE 2017 – ÎNSCRIERI
15 SEPTEMBRIE - SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE (TRASEU APLICATIV)
16 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

* Acest formular se utilizează pentru preînscrierea candidaților la programe de studii de licență la facultățile din structura Univesității Spiru Haret București.
Înscrierea efectivă, prin completarea formularelor de însriere, depunerea acestora la sediile facultăților și parcurgerea celorlalți pași necesari obținerii calității de student se realizează prin contactarea secretariatelor facultăților la adresele afișate.
Informațiile înscrise în Formularul de înscriere – preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universitatea SPIRU HARET. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms