แบบสอบถามความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลบ้านเชียง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านเชียงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านเชียง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ
ชื่อ-สกุลผู้ขอรับบริการ(บุคคลหรือหน่วยงาน)
Your answer
ที่อยู่ของผู้รับบริการ
Your answer
โทรศัพท์ของผู้รับบริการ
Your answer
ขอรับบริการจาก(ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy