Relacions Educatives a la Universitat

A través d’aquesta enquesta es pretén realitzar un anàlisi sobre les relacions educatives entre professorat i estudiants existents actualment en l’àmbit universitari.

La investigació no anomenarà la institució pública on s’ha recollit la informació, per tant, per conservar l’anonimat es referirà a aquesta com a una universitat pública catalana. També es mantindrà l’anonimat de les participants d’aquesta enquesta. Les dades obtingudes seran utilitzades per la creació del Treball de Fi de Grau d’una estudiant d’Educació Social el qual està vinculat a la pedagogia de l’amor, el vincle, etc.

A continuació trobareu les preguntes distribuïdes en tres blocs: el primer bloc està adreçat tant a estudiants com a professorat; el segon bloc adreçat exclusivament a estudiants; i el tercer bloc exclusivament a professorat.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question