Pre-inscripció a les Colònies d'estiu - ABICA 2016

VIII COLÒNIES MUSICALS I CULTURALS 2016

Aquesta serà ja la vuitena edició de les colònies musicals de ABICA, temps i moments de trobada al final de l’estiu dels joves artistes músics per afinar els instruments, retrobar-se amb els companys i compartir experiències i activitats amb altres joves amb la mateixa afició.


DIRIGIT a joves artistes músics majors de 8 anys. Altres edats consulteu amb l'organització.

ON: Al campament de St. Guillem i St. Antoni de la Colònia de St. Pere.

PREUS: 110 € PER ELS SOCIS DE ABICA. PER ELS NO SOCIS: 140 € , I DE 125 € PER EL SEGON GERMÀ. S’ESTABLEIX UN PREU ÚNIC DE 70 € PER LA RESTA DE GERMANS TANT SOCIS COM A NO SOCIS.

PLACES: Hi ha un límit de 45 places. Si transcorregut els terminis i dates establertes per a les inscripcions i encara quedessin places sense cobrir, s’obriria una nova convocatòria. En cas d’arribar al màxim de places abans del tancament de dia 16 de juny, s’obrirà una llista d’espera per si antes de començar les colònies s’hagués produït qualque baixa.

INSCRIPCIONS: Una vegada acceptada la pre-inscripció, la inscripció definitiva s'ha de presentar en Secretaria de Més Música junts amb els documents 1, 2 i 3 que podeu descarregar de la pàgina web de ABICA ( https://abicaagenda.wordpress.com/ ). Juntament amb fotocòpia del DNI, fotocòpia de la targeta de la seguretat social, cartilla de vacunes i còpia del primer pagament. NO S'ADMETRÀ CAP INSCRIPCIÓ que no vagi acompanyada de tota aquesta documentació.
ABICA considerarà inscrit/a, tota sol·licitud que hagi estat acceptada, hagi fet el pagament de la primera quota i hagi presentat tota la documentació requerida abans de 21 de juny.

TERMINIS: El termini per a les inscripcions finalitzarà el 21 de juny. Els socis tindran un període de preferència a l’assignació de places que finalitzarà el 18 de juny. Passada aquesta data, totes les places s’assignaran per ordre de recepció de les sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA: Fotocopia DNI, Autorització pares o tutor signada, Full dades mèdiques i alimentàries, rebut primer pagament, còpies de cartilla de vacunes i de targeta sanitària.

PAGAMENTS: Per fer efectiva la reserva de plaça i la inscripció s’ha de fer un primer ingrés de 60 € a la següent compte, especificant “Colònies musicals 2016 i el nom del jove assistent”

Caixa Colonya ES29 2056 0004 47 4102007187

Abans del 15 de agost s’haurà d’haver fet efectiu el ingrés de la resta de l’import.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image