„TWÓRCZE SPOTKANIA W CKIS”
miejsce – park za CKiS
Email address *
Imię i nazwisko dziecka *
Wiek dziecka *
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego *
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego *
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica) *
jeśli różny jest adres rodzica/opiekuna i uczestnika wpisz oba
Wybór terminu „Twórczych Spotkań w CKIS” *
można wybrać więcej niż jedną ilość Spotkań
Required
Oświadczam, że regulamin Twórczych spotkań w CKIS jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania. *
Skąd dowiedzieli się Państwo o Twórczych Spotkań w CKIS? *
Required
Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Twórczych Spotkań w CKIS organizowanego przez administratora danych.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Twórczych Spotkań w CKIS na podstawie art. 6 ust pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, współuczestnicy wydarzenia, służby porządkowe (ochrona).Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji – 50 lat.Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach. *
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) , wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Spotkaniu. *
Oświadczam, że ja i dziecko jesteśmy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, tj. kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek /swędzenie/pieczenie/zaczerwienione oczy/, biegunka, wymioty, ból gardła. *
Oświadczam, że w domu dziecka/opiekuna nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej i dziecko/opiekun nie miało w ciągu ostatnich 2 tygodni od terminu warsztatów kontakt z ww. osobą *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy