Certyfikowany Audytor wewnętrzny z obsługą arkusza kalkulacyjnego” RPWM.02.03.02-28-0042/17
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie pt. RPWM.02.03.02-28-0042/17 pt. „Certyfikowany Audytor wewnętrzny z obsługa arkusza kalkulacyjnego”, realizowanym przez Centrum Wiedzy i Nauki Katarzyna Genatowska w okresie od 01.03.2019 do 30.09.2019 roku.
Oświadczam, że wezmę udział w poniższym kursie: *
DANE UCZESTNIKA
Imię/Imiona: *
Nazwisko: *
PESEL: *
Telefon kontaktowy: *
Adres e-mail: *
Dodatkowe uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Administratorem danych osobowych jest Centrum Wiedzy i Nauki Katarzyna Genatowska, z siedzibą przy ul. Stawigudzkiej 7 lok. E, 10-687 Jaroty, NIP: 739 352 22 70 (nr tel. 796 006 811, e-mail biuro[at]szkolenia-olsztyn.pl), zwany dalej Administratorem.
2.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Katarzyna Gnatowska, e-mail: iod[at]szkolenia-olsztyn.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Pani/Pana dane osobowe będą̨ mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są̨ dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo do zadania od Administratora: o dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, o wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o przenoszenia danych, o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podpis (imię i nazwisko) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy