ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI Assistant Instructor
ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI Assistant Instructor

ผู้สมัครเรียน กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

ขอบคุณครับ
www.sainamtalay.com
Tel. 094-7878-555
ชื่อ-สกุล และ (ชื่อเล่น)
คำตอบของคุณ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
คำตอบของคุณ
วัน-เดือน-ปีเกิด
คำตอบของคุณ
อายุ
คำตอบของคุณ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
คำตอบของคุณ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
คำตอบของคุณ
Email
คำตอบของคุณ
จบหลักสูตร Open Water Diver หรือเทียบเท่าจากสถาบันดำน้ำสากล ?
จบหลักสูตร Advanced Open Water Diver หรือเทียบเท่าจากสถาบันดำน้ำสากล ?
จบหลักสูตร Rescue Diver หรือเทียบเท่าจากสถาบันดำน้ำสากล ?
จบหลักสูตร Dive Master หรือเทียบเท่า
กรุณาใส่หมายเลขประจำตัว DiveMaster
คำตอบของคุณ
กรุณาแจ้งช่วง วัน เดือน ปี ที่นักเรียนสะดวกและสามารถเรียนได้
ทั้งนี้ทางผู้สอนจะแจ้งการยืนยันวันเวลากับทางผู้เรียนอีกครั้งหลังจากได้รับใบสมัคร
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google