Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Ankieta ma na celu diagnozę systemu zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą mi wyłącznie do realizacji pracy magisterskiej. W ankiecie znajdują się zarówno pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o rekrutacji odbywającej się na obecnie zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku : *
Required
2. Spośród niżej wymienionych dokumentów proszę o zaznaczenie, które były niezbędne w aplikowaniu na obecnie zajmowane stanowisko : *
Required
3. W jaki sposób powiadomiono Pana/nią o zaproszeniu do dalszych etapów procedury rekrutacyjnej : *
4. Które metody procesu selekcji zostały wykorzystane w momencie ubiegania się na obecnie zajmowane stanowisko : *
Required
5. Jaka umowa została z Panem/nią podpisana : *
6. Czy został Pan/i wprowadzony/a do pracy na obecnie zajmowane stanowisko i dokładnie zapoznany/a z zadaniami : *
7. Jeśli tak to kto wprowadził Pana/ią do pracy na obecnie zajmowanym stanowisku :
8. Z jakich składników składa się Pana/i wynagrodzenie : *
Required
9. Czy jest Pan/i zadowolony z wynagrodzenia : *
10. które z niżej wymienionych elementów motywacyjnych występują w Pana/i pracy: *
Required
11. Oceń w jakim stopniu motywują Pana/nią do pracy następujące elementy (w skali 1-5, gdzie 1- oznacza ,, w ogóle nie motywują'', 2- oznacza ,,raczej nie motywują'', 3- oznacza ,,nie wiem/ trudno powiedzieć'', 4- oznacza ,,raczej motywują'', 5- oznacza ,,najbardziej motywują'')
1
2
3
4
5
płaca zasadnicza
premia
awans
szkolenia
opieka medyczna
pochwała szefa
wyjazdy integracyjne
telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy
12. Czy w miejscu Pana/i pracy wykonywana jest ocena pracowników (jeśli nie proszę przejść do pytania 15): *
13. W jaki sposób oceniane są wyniki pracy pracowników w jednostce, w której jest Pan/i zatrudniony :
14. Jaką techniką/ metodą jest wykonywana ocena pracowników w Pana/i miejscu pracy :
15. Czy w miejscu Pana/i pracy odbywają się szkolenia ( jeśli nie proszę przejść do pytania 19): *
16. Jeśli tak to jak często odbywają się szkolenia :
17. Szkolenia, w których Pan/i uczestniczył/a wpłynęły na :
18. Czy wykorzystuje Pan/i w swojej pracy umiejętności i wiedzę uzyskane podczas szkoleń, w których Pan/i uczestniczył/a :
19. czy rozważa Pan/i decyzję o rezygnacji z obecnie wykonywanej pracy : *
20. Proszę podać Pana/i płeć *
21. Proszę podać Pana/i wiek *
22. Proszę podać Pana/i wykształcenie *
23. Proszę podać Pana/i grupę zawodową *
24. Proszę podać Pana/i staż pracy *
25. Proszę podać miejsce Pana/i pracy *
26. Proszę zaznaczyć rodzaj placówki *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service