Markedsundersøkelse 2017
Sett kryss eller oppgi ca tall/beløp
Hvilken landsdel bor du i?
Hvilken type virksomhet driver du?
Hvor mange årsverk utgjør din vedproduksjon/omsetning?
( 1 mnd er ca 0,1 årsverk)
Your answer
Hvor stor var din vedomsetningi kroner - eks mva. sist sesong?
(sesongen 2016-2017) i kroner.
Your answer
Produserer du all veden du selger selv?
- hvis nei, hvor mange % kjøper du?
Your answer
Kjøper du ved engros?
Er veden du kjøper engros, produsert i Norge eller importert?
(Summen skal bli 100 %)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Norskprodusert
Importert
Hvis du importerer selv: Importerer du mer i år enn i fjor?
Samme som i fjor
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Mer
Mindre
Hva slags ved produserer du?
(Summen skal bli 100 %)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Bjørk
Gran
Furu
Annet
Hvordan selger / bruker du veden din?
(Summen skal bli 100 %)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
selger veden til sluttbruker
selger veden til engros
til eget bruk
Hvordan var salget ditt sist sesong i forhold til året før?
(vinter 2016-2017)
Samme
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Økning
Reduksjon
Hvor mange fastkubikkmeter produserte du i 2016?
fastkubikk (all ved uansett emballering)
Your answer
Hvor mange fastkubikkmeter solgte du i 2016/2017?
fastkubikk (all ved uansett emballering)
Your answer
Hvordan er din produksjon i år i forhold til i fjor?
Samme
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Økning
Reduksjon
Har du ved igjen på lager nå som ble produsert i fjor?
- hvis ja, hvor mange % av produksjonen?
Your answer
Har du forhåndsordre på ved for levering i sommer og høst?
- hvis ja, hvor mange % av produksjonen?
Your answer
Hvordan skaffer du råvirke?
(summen skal bli 100%)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
kjøper engros
Hogger i egen skog
Kjøper på rot
Hvis du kjøper bjørk hva betaler du?
Råvirke kr ... pr fastkubikk (priser eks mva og transport)
Your answer
Hvis du kjøper annet virke hva betaler du?
Råvirke kr ... pr fastkubikk (priser eks mva og transport)
Your answer
Hvis du kjøper bjørk på rot hva betaler du?
Råvirke kr ... pr fastkubikk (priser eks mva og transport)
Your answer
Hvis du kjøper annet virke på rot hva betaler du?
Råvirke kr ... pr fastkubikk (priser eks mva og transport)
Your answer
Hvilken pris tok du for veden sist sesong?
(sesongen 16/17, priser med moms) Kun priser på ved som selges til forbruker oppgis.
60 ltr sekker bjørk?
kr inkl. mva
Your answer
60 ltr sekker annet virke?
kr inkl. mva
Your answer
40 ltr sekker bjørk?
kr inkl. mva
Your answer
40 ltr sekker annet virke?
kr inkl. mva
Your answer
Storsekk 1000 ltr, bjørk?
kr inkl. mva
Your answer
Storsekk 1000 ltr, annet virke?
kr inkl. mva
Your answer
Storsekk 1500 ltr, bjørk?
kr inkl. mva
Your answer
Storsekk 1500 ltr, annet virke?
kr inkl. mva
Your answer
Løs ved 1000 ltr (ikke stablet), bjørk?
kr inkl. mva
Your answer
Løs ved 1000 ltr (ikke stablet), annet virke?
kr inkl. mva
Your answer
Skal du øke prisen forkommende sesong?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
øke prisen
reduserer prisen
- nei, jeg holder samme pris:
Your answer
Spørsmål om bladet Norsk Ved
Hvor gammel er du?
Hvor lenge har du vært medlem i Norsk Ved?
Leser du bladet Norsk Ved?
Hvilket type stoff finner du mest interessant:
(Angi svaret i en skala fra 1 til 5, der 1 er minst interesse og 5 er av størst interesse)
1
2
3
4
5
Reportasjer fra vedprodusenter rundt om i landet
Tekniske nyheter innen vedbransjen
Helse, miljø og sikkerhet
Hogst og kjøring
Løsninger for lagring og innmating av råvirke
Vedmaskiner
Markedsføring
Salg
Skogskjøtsel
Vedproduksjon for Hobbyprodusenter
Ovner, fyringskjeler og fyring
Er medlemskapet i Norsk Ved viktig for deg?
Angi svaret i en skala fra 1 til 5, der 1 er minst
Lite viktig
Viktig
Hvilke aspekter av medlemskapet er viktig for deg?
Kryss av for det, - eller de alternativer som passer for deg
Nå kommer det 4 utgaver av Norsk Ved magasinet per år. Er du fornøyd med denne hyppigheten, eller kunne du foretrukket et annet alternativgitt at antallet sider er det samme?