FORMULARI MARIANAOTECOR


Després de la primera trobada dels GAC's, a tots ells es va detectar la necessitat de millorar la informació relativa als recursos del barri.
Per aquest motiu us proposem respondre unes preguntes molt breus i fàcils que ens ajudaran a tots plegats a conèixer millor les nostres intervencions, afavorint la relació i difusió dels nostres projectes, actuacions i serveis.

La informació recollida ens servirà per continuar avançant en els espais de treball dels GAC's d'una manera més fluida, i per una altre banda, ampliar la informació del mapa comunitari.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


* Responent aquest formulari acceptes que les dades proporcionades poden ser utilitzades i publicades pel projecte MarianaoTéCor (a excepció d'aquelles que hagueu especificat al final del formulari)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Promoure la participació social normalitzada de les persones amb problemes de salut
  Dimensionar les escoles i instituts com a promotores de ciutadania activa, fomentant la participació i l'esperit crític dels alumnes envers el centre i l'entorn
  Estimular la participació activa de la ciutadania a la vida comunitària del barri
  Trencar les dinàmiques d'inactivitat juvenil generant espais de referència i vincle amb la comunitat
  Estimular l'èxit escolar a les etapes de primària i secundària
  Dissenyar itineraris formatius capaços d'oferir noves oportunitats als joves sense la ESO
  Promoure la relació entre l'escola, la familia i l'entorn per millorar el procés educatiu dels infants i adolescents
  Promoure accions de suport social i psicològic a les persones amb situació de vulnerabilitat familiar
  Generar iniciatives al barri d'accés lliure a l'oci destinades a la infància, la joventut i les famílies
  Promocionar iniciatives de caràcter comunitari per la prevenció i la promoció de la salut de la infància i les famílies
  Please enter one response per row
  This is a required question