שבוע גלישה בטוחה ברשת- תשע"ז

"עושים שינוי בחברה – וברשת מושיטים יד לעזרה"

תלמידים יקרים,
לאחר שלל פעילויות בשבוע גלישה בטוחה,
לפניכם שאלון לסיכום.
קראו היטב את השאלות וסמנו בהתאם.

בברכת גלישה בטוחה,
שירה פרישווסר
רכזת תקשוב

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image