แบบสอบถามความเห็นผู้ปกครอง เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ postriskspot
ค้าชี้แจง: แบบสอบถามนี้ขอทราบความเห็นของผู้ปกครอง เรื่อง สิ่งแวดล้อม/พฤติกรรมเสี่ยง การจัดความรู้ ความสามารถและสร้างทักษะความปลอดภัยทางน้ำ แก่เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ในการป้องกันอันตรายและการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โปรดให้ข้อมูลในแบบสอบถามนี้
ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับและถูกนำเสนอเฉพาะในงานวิชาการเท่านั้น

จึงขอความร่วมมือท่านตอบค้าถามตามความเป็นจริง เพื่อได้น้าข้อมูลไปพัฒนาแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ต่อไป

ชื่อโรงเรียนของบุตรหลาน *
ก. ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบ
ชื่อ-สกุล *
เพศ *
Required
อายุปัจจุบัน *
การศึกษาสูงสุด *
Required
เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น *
Required
ชื่อนักเรียน *
กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service