Migrácia v kontexte chudoby a terorizmu
Dobrý deň vážení respondenti,
som študentkou druhého ročníka na magisterskom stupni Fakulty manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove, a touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci. Dotazník je zameraný na migráciu a jej vzťah s chudobou a terorizmom.
Dotazník je anonymný a pozostáva z 20 otázok. V každej otázke môžete označiť iba jednu odpoveď. Výsledky z tohto dotazníka budú použité len pre účely mojej diplomovej práce.

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a čas.

Vek *
Your answer
Rod *
Krajina trvalého bydliska *
Kraj trvalého bydliska *
Bydlisko *
Vzdelanie *
Ekonomický status *
Zaujímate sa o problematiku migrácie? *
Teroristické útoky v krajine bydliska nútia ľudí k migrácii *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 2- čiastočne súhlasím, 3- neutrálny postoj, 4- čiastočne nesúhlasím, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Dôsledkom zvýšeného prílivu migrantov sa zvyšuje hrozba teroristických útokov v cieľových krajinách *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Dôsledkom zvýšeného prílivu migrantov je zvýšenie kriminality v cieľovej krajine *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Nadmerné čerpanie sociálnych výhod zvýšeným prílivom migrantov v cieľovej krajine považujem za problém *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Príliv migrantov má priaznivý vplyv na rozvoj ekonomiky v cieľovej krajine *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Európa ma dostačné bezpečnostné opatrenia proti teroristickým útokom *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Ľudia odchádzajú do zahraničia kvôli lepšie plateným pracovným miestam *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Ľudia odchádzajú do zahraničia kvôli lepšej životnej úrovni *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Odliv ľudí prehlbuje chudobu v krajine, z ktorej odchádzajú *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Slovensko patrí medzi chudobné krajiny *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Príjmy na Slovensku sú nízke *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Životná úroveň na Slovensku nie je dostačujúca *
Vyjadrite mieru súhlasu na stupnici od 1-5 bodov (1- súhlasím, 3- neutrálny postoj, 5- nesúhlasím)
Súhlasím
Nesúhlasím
Nepomenovaný názov
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms