Vyhlásenie k zhromaždeniu na podporu štrajkujúcich učiteľov, Brno
My, študenti, pracujúci a ďalší, ktorí momentálne žijeme v Brne, chceme štrajkujúcim učiteľom a učiteľkám na Slovensku odkázať toto:

Milí učitelia. Váš štrajk, vytvárajúci tlak na zmeny v školstve, vrelo vítame. Myslíme si, že požiadavky na väčší prílev peňazí do rezortu sú viac ako oprávnené. Sme presvedčení, že povolanie učiteľa musí byť finančne ohodnotené tak, aby mu umožnňovalo dôstojný život všade tam, kde sa rozhodne učiť. Zároveň chceme zdôrazniť, že lepšie financovanie je nutnou, no nie dostačujúcou podmienkou pre hĺbkovú a prierezovú zmenu vzdelávacieho systému.

Týmto vyhlásením Vás chceme podporiť, aby ste vo Vašom tlaku vydržali dovtedy, kým Vám nezačnú kompetentí naslúchať. Práve snaha o rozprúdenie verejnej diskusie o vzdelávacom systéme je podľa nás najväčšou pridanou hodnotou Vášho štrajku. V krajine, kde verejnému diskurzu často dominujú zástupné témy, je poctivá diskusia o naozaj strategickej oblasti pre rozvoj krajiny, zásadná. Svojou aktivtiou dnes vytvárate priestor na to, aby rôzni aktéri dokázali formulovať vízie a koncepcie zmeny slovenského vzdelávacieho systému. Náš skromný príspevok do tejto diskusie znie takto:

Sme presvedčení, že k zmenám musí dôjsť na všetkých úrovniach vzdelávania. Okrem lepšieho finančného ohodnotenia, považujeme za najdôležitejšie: prípravu vysokoškolských učiteľov, dôraz na zručnosti potrebné v 21. storočí a vytváranie priestoru, ktorý stimuluje aktivitu a kreativitu študentov.

Sylaby, pripravujúce nových učiteľov/ky, musia odrážať skutočné potreby vo vzdelávaní, vychádzajúce z povahy dnešného sveta. Veríme, že vzdelávacou paradigmou každej modernej krajiny, vrátane Slovenska, má byť vzdelanie orientované na sociálne kompetencie, v ktorom sú zručnosti a hodnoty minimálne rovnako dôležité ako vedomosti. Moderné vzdelávanie okrem toho musí odpovedať na výzvy rastúcej globalizácie - podporou interkultúrneho dialógu, či prebúdzaním spoločenskej zodpovednosti za dianie nielen doma, ale aj vo svete.

Škola musí učiteľom umožniť dávať žiakom najavo, že sú pre nich partnerom do diskusie. Ukázať, že sa zaujímajú o ich názory a naučiť, ako si ich obhájiť. Školy musia ďalej vytvárať čo najširší priestor pre angažovanie sa študentov mimo vyučovania, napr. posilnením postavenia žiackych školských rád, či študentských spolkov a skupín. V neposlednom rade musí škola v žiakoch vzbudzovať zvedavosť, odhodlanosť a upevňovať ľudské vzťahy.

Veríme, že ak prijmeme tieto a ďalšie zmeny, podarí sa Vám učiteľom vychovať generáciu sebavedomých mladých ľudí, mysliacich na verejný záujem a ochotných realizovať sa v rôznych sférach doma na Slovensku. Veríme, že takáto generácia vytvorí prostredie, kde budu chcieť ľudia žiť, študovať a pracovať.

Milí učitelia. Tomáš Garrigue Masaryk, pri ktorého soche pri čítaní tohto vyhlásenia stojíme a ktorý bol svojho času tiež pedagógom, povedal: “Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.”. Sme presvedčení, že Vašim cieľom je lepšia budúcnsť Slovenska. Ťažko si predstaviť cieľ, za ktorý by sa viac oplatilo bojovať. Tiež si uvedomujeme obetu, ktorú kvôli tomu prinášate. A aj preto Vás chceme povzbudiť a odkázať: Vydržte!

Chcem sa podpísať pod vyhlásenie
Meno a priezvisko
Your answer
Adresa trvalého bydliska(ulica, číslo domu, PSČ, obec)
Your answer
Email
Your answer
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov?
Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Za žiadnych okolností ich neposkytneme tretím stranám pre akékoľvek účely.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service