Zapisy do Opolskich sekcji UNITED KRAV MAGA dla dzieci i młodzieży  - KIDS & JUNIOR & KADET - nowy nabór 2023/2024
Opolskie Centrum United Krav Maga zaprasza na zajęcia samoobrony dla najmłodszych :)

RUSZYŁY ZAPISY na nowy rok szkoleniowy 2023/2024 (wrzesień-czerwiec).

Zapraszamy do grup dziecięcych UNITED KRAV MAGA KIDS & JUNIOR, w ramach autorskiego programu
" BYSTRY i DZIELNY"

Trening Krav Maga Kids&Junior to ogólnorozwojowy trening Twojego dziecka ( od 5 - 12 lat )
rozszerzony o elementy SAMOOBRONY wraz z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO!

Naszym podstawowym celem jest BEZPIECZNE DZIECKO.
* DZIECKO, mające świadomość zagrożeń jakie mogą je spotkać.
* DZIECKO, umiejące się adekwatnie zachować.
* DZIECKO, znające zasady postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Uczymy poprzez zabawę. Dzięki naszym treningom dziecko nabierze większej pewności siebie i lepiej rozwinie się motorycznie, fizycznie i psychicznie. Dzieci będą bardziej spostrzegawcze i skoncentrowane przez co lepiej będą się uczyć w szkole.

Na zajęciach tworzymy warunki do twórczego rozwoju,  gdzie dziecko podnosi swój poziom samooceny,
znajduje w sobie oparcie,
lepiej rozumie swoje otoczenie i relacje z innymi,  
łatwiej akceptuje różne, również trudne sytuacje,
dzięki treningom lepiej radzi sobie z nimi jako wyzwaniami.

Jesteśmy największym ośrodkiem KRAV MAGA na opolszczyźnie.
Działamy pod światową organizacją UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION z siedzibą w Łodzi.
Samoobrony KRAV MAGA na rynku opolskim uczymy od 18 lat.

Posiadamy pięć głównych ośrodków KRAV MAGA, mieszczących się w największych miastach powiatów województwa opolskiego :
- OPOLE
- STRZELCE OPOLSKIE
- KĘDZIERZYN-KOŹLE
- KRAPKOWICE
- GŁUBCZYCE

Niebawem również:
- PRUDNIK
- NYSA
- BRZEG
- NAMYSŁÓW
- KLUCZBORK
- OLESNO

Gwarancją najlepszego poziomu szkolenia studentów jest nasz zespół wykwalifikowanych instruktorów oraz asystentów: Łukasz Kocieniewski (E4), Wojciech Knosala (F3), Ewelina Ptak (F2), Dawid Kisiel (F2), Anna Dzwonkowska-Pucia (F2), Krystian Czyżowicz, Oliwia Bogdanowicz, Jakub Dysarz, Aleksandra Marcinków, Ewelina Twardoń.
Nad grupą kadrową Opolskiego Centrum UNITED KRAV MAGA osobisty nadzór sprawuje Łukasz Kocieniewski -  Założyciel Opolskiego Centrum UNITED KRAV MAGA oraz Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego, Expert 4th Dan Światowej Organizacji United Krav Maga World Organisation, Członek Elitarnej Grupy Śwatowych Expertów GLOBAL EXPERT TEAM  pod bezpośrednim nadzorem Mastera Tomasza Adamczyka (E8), prekursora KRAV MAGA w Polsce.

Na zajęciach min:
- uświadomimy jakich sytuacji należy unikać aby nie stać się ofiarą napaści,
- uczymy rozpoznawania oraz zapobiegania różnym realnym zagrożeniom m.in ze strony rówieśników , którzy swoim zachowaniem doprowadzają do silnego stresu i strachu, a także przed agresją osób dorosłych,
- uczymy dzieci podejmowania decyzji w stresie,
- przygotowujemy dziecko, by w razie potrzeby umiało psychicznie i fizycznie przeciwstawić się aktom przemocy,
- uczymy jak radzić sobie w trudnych chwilach i jak skorzystać z pomocy osób postronnych,
- uczymy podstawowych zasad pierwszej pomocy przedmedycznej,
- nauczamy technik koncentracji uwagi, relaksacji i wyciszania.

Warto podkreślić, że dzięki treningowi Krav Maga dzieci stają się pewniejsze siebie, radzą sobie ze swoimi emocjami,  nie ulegają łatwo naciskom grupy rówieśniczej, znajdują oparcie w samym sobie.

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe:
KIDS - 5 - 8 lat
JUNIOR - 9 - 12 lat
KADET - 13 - 17 lat

Im grupa jest w starszym przedziale wiekowym, tym bardziej profil się zmienia, oferując trening bardziej stanowczy, oparty o zachowania asertywne, uczący unikania niebezpiecznych miejsc i sytuacji oraz byciu skutecznym w obronie.

Istnieje również możliwość indywidualnej pracy z instruktorem, wg
specjalnie budowanych, indywidualnych programów.


DROGI RODZICU!
Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie.
Wybierz poniżej grupę, do której chciałbyś zapisać swoje dziecko i ZAPRASZAMY na pierwsze zajęcia ;)

Pierwszy trening dla NOWYCH uczestników jest darmowy, jeżeli dziecko po pierwszym treningu zrezygnuje z dalszego uczestnictwa - nie ponoszą Państwo żadnych opłat, a uczestnik zostaje wykreślony z systemu. Jeśli natomiast zechcecie Państwo kontynuować treningi /nie otrzymamy od Państwa żadnej informacji o rezygnacji po pierwszych zajęciach - opłata nalicza się zgodnie z datą rejestracji/ pierwszych zajęć zgodnie z NOWYM cennikiem.


TRENINGI KIDS&JUNIOR:

OPOLE 
SALA UNITED KRAV MAGA OPOLSKIE
ul. Fabryczna 1
(wtorki i czwartki, godz. 17:00-18:00 (KIDS), 18:00-19:00 (JUNIOR), koszt miesięcznej składki członkowskiej 180 zł)

KĘDZIERZYN-KOŹLE 
PSP 10
ul. Szkolna 3
(wtorki, godz. 18:00-19:00 (KIDS&JUNIOR), koszt miesięcznej składki członkowskiej 160 zł)

STRZELCE - OPOLSKIE
SALA  UNITED KRAV MAGA OPOLSKIE
ul. Krakowska 40 - HEKATE
(wtorki i czwartki, godz. 18:00-19:00 (KIDS&JUNIOR), koszt miesięcznej składki członkowskiej 180 zł)

GŁUBCZYCE 
FORMA FITNESS CLUB
ul. Kościuszki 3c
(poniedziałki, godz. 18:00-19:00 (KIDS&JUNIOR), koszt miesięcznej składki członkowskiej 160 zł)

KRAPKOWICE 
ul. Kilińskiego 3
(środy, godz. 18:00-19:00 (KIDS&JUNIOR), koszt miesięcznej składki członkowskiej 160 zł)


TRENINGI KADET:

OPOLE  
SALA UNITED KRAV MAGA OPOLSKIE
ul. Fabryczna 1
(poniedziałki i środy, godz. 18:00-19:15 (grupa początkująca D0-D1, osoby nowe, bez stopni, D1), 19:15-20:30 (grupa D2-D5 ),  wtorki i czwartki, godz. 19:15-20:30 (grupa początkująca D0, osoby nowe, bez stopni, D1),
koszt miesięcznej składki członkowskiej 200 zł)

KĘDZIERZYN-KOŹLE 
PSP 10
ul. Szkolna 3
(wtorki, godz. 19:00-20:15 (grupa mieszana), koszt miesięcznej składki członkowskiej 180 zł)

KRAPKOWICE 
ul. Kilińskiego 3
(środy, godz. 19:00-20:15, koszt miesięcznej składki członkowskiej 180 zł)

STRZELCE OPOLSKIE
SALA UNITED KRAV MAGA OPOLSKIE
ul. Krakowska 40 - HEKATE
(wtorki i czwartki, godz. 19:00-20:15, koszt miesięcznej składki członkowskiej 200 zł)

Tryb nauki:

Rok nauki podzielony jest na dwa semestry.
Każdy semestr kończy się obowiązkowym egzaminem (w styczniu i czerwcu) na
kolejny stopień szkoleniowy.
Egzaminy są dodatkowo płatne i kosztują - 120 zł.

Miesięczny koszt członkostwa w sekcji KIDS&JUNIOR (5-12lat):
* opłata wpisowa członka klubu - 60zł (nowe osoby oraz osoby, które po przerwie/wypowiedzeniu członkostwa rejestrują się ponownie)
* stała opłata miesięczna członka klubu:
- 160 zł / 1 x tyg. po 1 godz.)
- 180 zł /  2 x tyg. po 1 godz.)
(opłata stała (abonament) ustalana indywidualnie dla poszczególnych sekcji, płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc i niezależna od ilości zaliczonych treningów w miesiącu kalendarzowym (zajęcia które przepadną lub się opuściło można odrobić na innych grupach/sekcjach)
* pojedynczy trening 60 zł (wyłącznie dla osób, niebędących członkami klubu, które pojawią się na treningach sporadycznie - kilka razy w ciągu całego roku szkoleniowego, osoby te nie mogą przystępować do egzaminów na stopnie) - OPCJA NIEDOSTĘPNA ZE WZGLĘDU NA WYMÓG PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU.

Jeżeli zdecydowałeś/łaś się na udział swojego dziecka w zajęciach wypełnij proszę formularz.
Zwrotnie otrzymasz informator (szczegóły dotyczące sposobu płatności), kartę uczestnika wraz z oświadczeniami do podpisania (kartę wraz z oświadczeniami należy przynieść ze sobą na pierwsze zajęcia).

Przed przystąpieniem do pierwszego treningu oraz bezpośrednio po pierwszym odbytym treningu - prosimy o kontakt :)

NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO PIERWSZYCH ZAJĘĆ BEZ WYPEŁNIENIA FORMUALARZA ZGŁOSZENIOWEGO (ze  względu na wymóg przynależności do klubu).
NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO DRUGICH ZAJĘĆ BEZ DOSTARCZENIA KARTY UCZESTNIKA ORAZ OŚWIADCZEŃ.
INSTRUKTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYPROSZENIA Z SALI OSOBY, KTÓRA NIE DOPEŁNIŁA WYMAGANYCH FORMALNOŚCI LUB NIE SPEŁNIA WARUNKÓW ORGANIZACJI.

W PRZYDAKU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW CZŁONKOSTWA (brak pisemnej rezygnacji z członkostwa, brak dostarczenia oświadczeń i karty uczestnika, brak wymaganych opłat członkowskich naliczanych od daty rejestracji/pierwszych zajęć) ORGANIZACJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYKREŚLENIA ZAREJESTROWANEGO CZŁONKA Z LISTY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ).

Na pierwszy trening będą potrzebne:
*wygodny strój – dresowe spodnie i koszulka (po dokonaniu pełnych opłat dziecko otrzyma koszulkę UNITED KRAV MAGA), trenujemy w czarnych spodniach (można je zamówić u instruktorów na treningu. Koszt 140 zł.)
* lekkie obuwie z płaską podeszwą,
* butelka wody,
* pozytywne nastawienie :)
 
W grafiku ujęta jest również grupa KADET dla młodzieży 13 - 17 lat na wypadek gdybyście chcieli zapisać również starsze dziecko.
Program grupy KADET prawie, że nie różni się od treningu osób dorosłych, uwzględnione w nim są sytuacje i zagrożenia charakterystyczne dla nastolatków.

Miesięczny koszt członkostwa w sekcji KADET (13-17 lat):
* opłata wpisowa członka klubu - 60 zł (nowe osoby oraz osoby, które po przerwie/wypowiedzeniu członkostwa rejestrują się ponownie)
* 180zł / 1 x tyg. po 1 godz. 15 minut),
* 200 zł / 2 x w tyg. po 1 godz. 15 minut),
(opłata stała (abonament) ustalana indywidualnie dla poszczególnych sekcji, płatna z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc i niezależna od ilości zaliczonych treningów w miesiącu kalendarzowym (zajęcia które przepadną lub się opuściło można odrobić na innych grupach/sekcjach w ramach danego miesiąca)
* pojedynczy trening 80 zł (wyłącznie dla osób, niebędących członkami klubu, które pojawią się na treningach sporadycznie - kilka razy w ciągu całego roku szkoleniowego, osoby te nie mogą przystępować do egzaminów na stopnie) - OPCJA NIEDOSTĘPNA ZE WZGLĘDU NA WYMÓG PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU.

Po opłaceniu wpisowego oraz pierwszej składki członkowskiej otrzymuje się koszulkę klubową.

Rezygnację z członkostwa należy każdorazowo wysłać na adres mailowy: kravmaga.poczta@gmail.com
Rezygnacja BEZPOŚREDNIO po pierwszych odbytych zajęciach - wykreślenie z członkostwa odbywa się natychmiastowo i nie są naliczane opłaty.
Rezygnacja po naliczeniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej - OBOWIĄZUJE MIESIĘCZNY OKRES WYPOWIEDZENIA (liczony od daty nadesłania rezygnacji na wskazany adres e-mail).

NIE UWZGLĘDNIAMY INNEJ NIŻ PISEMNEJ FORMY WYPOWIEDZENIA PRZESŁANEJ NA ADRES E-MAIL Z ZACHOWANIEM MIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA.
NIE ZAWIESZAMY CZŁONKOSTWA BEZ ZACHOWANIA WYMAGANEGO MIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA.

W razie pytań służymy pomocą:
Tel. 608017370 - Łukasz - Prezes Opolskiego Centrum UNITED KRAV MAGA
Tel. 501412475 - Ewelina - Koordynator Opolskiego Centrum UNITED KRAV MAGA
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego *
PESEL (rodzic/opiekun prawny) *
Adres do korespondencji (ulica,kod pocztowy, miejscowość) *
Imię i nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
Rozmiar koszulki *
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego *
Status uczestnika *
Wybieram Sekcję *
Deklaracja rodzica/ Opiekuna prawnego *
Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o treningu UNITED KRAV MAGA? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy