สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น ๓ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้เข้าร่วมการอบรมกรุณาสวมใส่กางเกงเพื่อความสะดวกในการอบรม)
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด/สาขาวิชา
Your answer
อาชีพ/ตำแหน่ง
Your answer
หน่วยงานต้นสังกัด *
Your answer
เลขที่
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/เขต
Your answer
อำเภอ/แขวง
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
ออกใบเสร็จในนาม *
ประเภทอาหาร *
การชำระค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ๔,๕๐๐ บาท/ท่าน
หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 ขอให้ผู้สมัครเข้าอบรม โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี กิจกรรมอบรมเพื่อการบริการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี ๓๓๓-๒-๗๙๙๙๖-๗ โปรดยืนยันการลงทะเบียน พร้อมส่งเอกสารการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มายัง E-mail : cfacademic@hotmail.com หรือ ทาง Inbox เพจ facebook สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๗ คุณศุภรดา ๑๔๒๒ คุณปุณยวีร์ หรือ ๐๙๒-๔๑๔๕๒๙๖ (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ผู้สมัครได้โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินคืนแก่ผู้สมัคร โดยทางผู้สมัครสามารถส่งตัวแทนเข้าอบรมแทนได้ค่ะ
2. หากหมดเขตการรับสมัครแล้วผู้สมัครยังไม่ชำระเงิน ทางสถาบันขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมของท่านในวันหมดเขตรับสมัครทันที เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้สนใจท่านอื่นต่อไปค่ะ
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าว กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่วางไว้ หากมีการยกเลิกจริง สถาบันจะโอนเงินคืนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนครบตามจำนวน
ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนกรณียกเลิกการจัดอบรม
ทางชื่อบัญชี *
Your answer
ธนาคาร *
Your answer
หมายเลขบัญชีธนาคาร *
Your answer
สาขา *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse