OTWARTE DRZWI /rejestracja/
21-22 września 2018 | Centrum Chrześcijańskie | Zakościele 80 | 97-215 Inowłódz
Email address *
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji OD
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Administratorem Twoich danych osobowych będzie fundacja Liga Biblijna w Polsce, Aleja Warszawska 352, 39-400 Tarnobrzeg, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000161439.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia konferencji Otwarte Drzwi 2018.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), związanym z Administratorem (czyli LBP) stosownymi umowami, wykonującym usługi dla Administratora jak np. hotel czy inni usługodawcy z usług których uczestnicy konferencji będą korzystać, o ile wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – to znaczy 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. W tej sprawie należy się kontaktować z Administratorem danych:
administrator@ligabiblijna.pl
+48 508 351 967

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w konferencji Otwarte Drzwi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zarejestrowania się na ww. konferencji.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konferencji *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms