แบบประเมินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
เพศ
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย / ตรงกับความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ระดับความคิดเห็น (5) มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) พอใช้ (1) น้อยที่สุด
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
พอใช้
น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงสมัครเป็นประธานนักเรียน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการเลือกตั้งประธานนักเรียน
3. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงคะแนน
4. มีความเข้าใจในการสาธิตการเลือกตั้ง
5. ความเหมาะสมของผู้สมัครประธานนักเรียน
6. การหาเสียงหรือแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน
7. สถานที่การจัดการเลือกตั้ง
8. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง
9. ความเหมาะสมของขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งของนักเรียน
10. ความพึงพอใจในการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service