Prova C1 JQCV 2017 "La Dansà de la Moma"

3 preguntes V/F

67 preguntes (a, b, c)

Redacció

Lectura en veu alta

Interacció oral

  PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/uZdhD8 SI VOLS TINDRE ACCÉS COMPLET AL DOCUMENT, VISITA https://goo.gl/mo9HtB

  Àrea 1. Comprensió lectora

  Llegiu el text següent i marqueu la resposta més adeqüada per a cada enunciat.

  Captionless Image

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2A. Estructures lingüístiques. Lèxic i semàntica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2B. Estructures lingüístiques. Morfologia i sintaxi

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2C. Estructures lingüístiques. Normativa ortogràfica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Expressió escrita

  Trieu una de les dos propostes següents: a) El 'boom' de les aplicacions mòbils és un fenomen del nostre temps. Cada dia apareixen eines interactives més especialitzades per a satisfer necessitats del mercat i de la societat. Escriviu un article d’opinió, per a una revista de la localitat on viviu, sobre la clau de l’èxit que han tingut algunes d’aquestes aplicacions. (200 paraules) b) Treballeu en una empresa que està lluny del vostre domicili i disposeu d’una hora de descans al migdia, per la qual cosa no teniu prou temps per a anar a casa a dinar. Escriviu una carta a la cap de recursos humans de l’empresa per a sol·licitar que s’habilite una sala per a poder menjar i descansar. (200 paraules) La correcció d'este exercici la podeu demanar a través de: http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 4. Expressió i interacció orals

  Trie un dels dos textos següents i prepare’n la lectura i alguns aspectes que s’hi puguen relacionar per a la conversa que mantindrà amb els examinadors. Si voleu fer esta prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  Captionless Image

  Captionless Image