Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb - Søknadsfrist 9. april 2018
For å få tilskot gjeld desse retningslinene:
• Ungdommen må vera avgangselev i grunnskulen våren 2017 el. 2018,
vera heimehøyrande i Åseral (registrert i Folkeregisteret med
bustadadresse i Åseral kommune) og vera under utdanning.
• Verksemda har fullt arbeidsgjevaransvar.
• Verksemda betalar offentleg tariffløn og dekkjer sosiale kostnader.
• Ungdommen skal ha ein skriftleg arbeidsavtale.
• Åseral kommune yter ikkje tilskot til ungdom som jobbar i "pappas bedrift"
eller t.d. på garden heime.
• Kommunen gjev lønstilskot for maks kr 80 x 75 timar (2 arbeidsveker) pr. ungdom.
• Verksemda sørgjer i utgangspunktet sjølv for å skaffe seg ungdom, men kan søkje kommunen om å få tildelt ungdom.
• Søknad om tilskot må vera sendt oss innan søknadsfristen.

Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune.

(Etter at arbeidstilhøvet er avslutta, sender verksemda krav om lønstilskot til kommunen på eige skjema. Dette skjemaet vert sendt verksemder som har søkt om tilskot.)

Namn på verksemd *
Your answer
Dagleg leiar (kontaktperson) *
Your answer
Telefonnummer *
Your answer
E-post adresse *
Your answer
Garantiungdom i arbeid *
Vi har allerede avtalt arbeid med følgjande ungdom:
Your answer
Avtalen er inngått for følgande tidspunkt (dato og antall timar)
Your answer
Vi søkjer om å få tildelt følgjande antall ungdom til sommarbeid:
Your answer
Må ungdommane være fylt 16 år?
Arbeidsperiode (dato og antall timar)
Your answer
Kort om arbeidsoppgåvene (stikkord)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms