แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปี 2563
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ประจำปี 2563 ทั้งนี้ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จะนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด
User *
กรุณากรอก "เลขบัตรประชาชน 4 ตัวหลัง"
Your answer
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
ประเภทตำแหน่ง/ระดับ
สังกัด *
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy