แบบตอบรับ (ส่วนกลาง) : โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
ส่วนส่งเสริมและพัฒนา สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

ในวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

*** กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ***

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 0-2271-6156
1. นางสาวสุธีรา มูลดี โทร. 08-9209-3344
2. นางสาวชุมนุมพร มงคล โทร. 08-4076-6544

**หมายเหตุ**
ทางโครงการฯ จัดอาหารสำหรับผู้ฝึกอบรมจำนวน 5 มื้อ ได้แก่
มื้อกลางวันและเย็น ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
และมื้อกลางวันในวันที่ 31 มกราคม 2561

ที่อยู่อีเมล *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด (สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/กอง) *
ส่วน / ฝ่าย *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
เบอร์โทรสาร *
Your answer
ความประสงค์ในการเข้าพัก *
***หมายเหตุ***
ทางโครงการฯ จัดอาหารสำหรับผู้ฝึกอบรมจำนวน 5 มื้อ ได้แก่
มื้อกลางวันและเย็น ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
และมื้อกลางวันในวันที่ 31 มกราคม 2561
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms