SPOTŘEBITELSKÉ PREFERENCE PŘI stravování v pohostinství spotřebitelů „s bezlepkovou dietou“
Poznámka: dotazník je anonymní a výsledky budou využity na Katedře obchodu a financí pro vědecko-výzkumnou činnost Interní grantové agentury PEF ČZU v Praze na téma:
„Dostupnost stravování pro celiaky (s bezlepkovou dietou) v provozovnách pohostinství v ČR a jejich společenská odpovědnost vůči sledované skupině spotřebitelů“
I. Část
Zatrhněte jednu z uvedených možností (týká se spotřebitele, kterému jsou „bezlepková“ jídla určena)
1. Pohlaví *
2. Věková kategorie *
3. Vzdělání *
4. Ekonomické postavení *
II. ČÁST - obecně celiakie
5. Jak dlouho o své nemoci víte? *
6. Kde nejčastěji získáváte nové informace o celiakii a bezlepkových potravinách pro pro celiaky?(označte více možností nebo vypište) *
Required
7. Přijmout nové stravovací návyky bylo pro Vás problematické? *
8. Podporuje Vás rodina a pomáhá Vám v dodržování léčebného režimu? *
9. Porušujete doporučené dietní návyky? *
10. Musel/a jste v souvislosti s onemocněním celiakií vyhledat pomoc psychoterapeuta/psychologa? *
11. Jak přijalo okolí mimo rodinu (kolegové, přátelé apod.) Vaši nemoc? *
12. V jaké oblasti vám celiakie změnila život? (označte více možností nebo vypište) *
Required
III. ČÁST - stravování v pohostinství
13. Máte možnost se stravovat ve školní/závodní jídelně, která nabízí jídlo vhodné pro celiaky? (ve škole, v práci) *
14. Stravujete se ve školní/zaměstnanecké jídelně? *
15. Pokud ne, proč?
Your answer
16. Stravujete se v provozovnách pohostinství (restauracích apod.)? *
17. Pokud ne, proč?
Your answer
18. Jak často vyhledáváte stravování pro „bezlepkovou dietu“ v provozovnách pohostinství
19. V jakém typu provozní jednotky pohostinství se nejčastěji stravujete? (označte více možností nebo vypište)
20. Vyhledáváte před návštěvou neznámé restaurace/stravovacího zařízení na internetu informace například o jídelním lístku, nabídce speciálních pokrmů pro celiaky?
21. Co vás nejvíce ovlivní v rozhodnutí při výběru provozovny stravování: (označte více možností nebo vypište)
22. Co je pro Vás rozhodující při nákupu konkrétního jídla pro „bezlepkovou dietu“ v restauraci? (označte více možností nebo vypište)
23. Kvalitu nakupovaného „bezlepkového“ jídla v restauraci posuzujete podle: (označte více možností nebo vypište)
24. Je nabízený sortiment „bezlepkových“ jídel při stravování ve školní/zaměstnanecké jídelně podle vašich zkušeností dostatečný? *
25. Je nabízený sortiment „bezlepkových“ jídel při stravování v restauraci podle vašich zkušeností dostatečný? *
26. Přivítali byste novou provozovnu pro stravování (restauraci) s nabídkou sortimentu „bezlepkových“ jídel ve vašem blízkém okolí? *
27. Jaký typ provozovny pro stravování (restaurace) by dle Vás byl pro tento sortiment jídel vhodný? *
27b. Nařízení EU o informování spotřebitelů, které zavedlo povinnost označovat alergeny i ve stravovacích zařízeních:
IV. ČÁST - pacientské organizace pro celiaky
28. Jaké pacientské organizace pro celiaky znáte? (označte více možností nebo vypište) *
Required
regionální neziskové organizace pro celiaky (uveďte)
Your answer
29. Navštěvujete pravidelně webové stránky nějaké pacientské organizace pro celiaky ? *
pokud ano, jaké?
Your answer
pokud ne, z jakého důvodu?
Your answer
31. Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany státu: *
Částečná péče o celiaky ze strany státu, je zde prostor pro zlepšení (uveďte)
Your answer
Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany státu, je zde prostor pro zlepšení (uveďte)
Your answer
32. Vnímáte nějaký zájem ze strany státu, který je cílen na celiaky (například osvěta k podpoře celiaků v každodenním životě, mediální kampaň apod.)? *
Your answer
33. Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení: *
Částečná péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení, je zde prostor pro zlepšení (uveďte)
Your answer
Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení, je zde prostor pro zlepšení (uveďte)
Your answer
34. Setkáváte se se vstřícností zaměstnavatele k vaší bezlepkové dietě (například podpora při stravování jako označení jídel v podnikové jídelně, jiné benefity apod.)? *
Your answer
35. Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany školních zařízení: *
Částečná péče o celiaky ze strany školních zařízení:, je zde prostor pro zlepšení (uveďte)
Your answer
Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany školních zařízení, je zde prostor pro zlepšení (uveďte)
Your answer
V. ČÁST - zdravotní pojišťovny
36. Vaše zdravotní pojišťovna: *
Your answer
37. Přispívá Vám Vaše zdravotní pojišťovna na bezlepkovou dietu? *
38. Pokud ano, jak často?
39. Pokud ano, v jaké výši:
Your answer
40. K získání informací o příspěvku a jeho výši na bezlepkovou dietu od zdravotní pojišťovny využíváte? (označte více možností nebo vypište)
41. Pokud ano, jsou informace zdravotní pojišťovny pro vás dostačující a srozumitelné?
Pokud ne, proč?
Your answer
43. Vyhledáváte i nabídku příspěvku na celiakii u jiných zdravotních pojišťoven? *
44. Znáte kritéria (podmínky) pro přidělení prostředků-příspěvku vaší pojišťovny? *
45. Kritéria (podmínky) pro přidělení prostředků-příspěvku jsou pro vás přijatelná? *
Pokud ne, proč?
Your answer
46. Považujete splnění podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku za náročné? *
Pokud ano, proč?
Your answer
47. Preferujete vyplácení finančního příspěvku: *
48. Jaká je Vaše představa o roční výši příspěvků, která by pokryla výši výdajů na bezlepkovou dietu? *
49. Jaká je Vaše představa o měsíční výši příspěvků, která by pokryla výši výdajů na bezlepkovou dietu? *
50. Uvítali byste vyplácení příspěvků i na veřejné stravování? *
VI. ČÁST - ekonomická stránka
51. Výdaje na bezlepkovou stravu v poměru k celkovým výdajům za potraviny: *
52. Je vysoká cena bezlepkových potravin a jídel obecně například i důvodem, proč porušujete dietu? *
53. Cena „bezlepkových“ jídel v restauraci je pro Vás vzhledem k vašemu příjmu: *
54. Je vysoká cena bezlepkových pokrmů například i důvodem, proč nenavštěvujete restaurace? *
55. Jsou pro Vás při nákupu „bezlepkového“ jídla v restauracích důležité slevy / výhodné akční cenové nabídky? *
56. Projevilo se podle Vašich zkušeností na ceně nakupovaných produktů zavedení druhé snížené sazby DPH 10 % platné od 1.1.2015?
57. Víte, které výrobky jsou do druhé snížené sazby DPH 10 % zařazeny?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy