แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยมาก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
ระดับชั้น *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms