แบบประเมินกิจกรรม Virtual Food Talks 2020#3 "Food Safety Management : Issue on COVID 19"
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านทาง live Facebook Fan page : Foodinnopolis
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพ *
Required
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม
ด้านวิทยากร (ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
การตอบคำถามของวิทยากร
ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการฟังบรรยาย
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการฟังบรรยาย
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในองค์กรของท่านได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
ภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้
Clear selection
ท่านต้องการเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารในด้านใด/ สนใจอยากฟังสัมมนาเพิ่มเติมด้านใด *
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
ทีมงาน Food Innopolis ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Food Talks 2020 #1 โปรดติดตามกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ www.foodinnopolis.or.th ค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy