แบบประเมินความพึงพอใจ: ระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากคุณลักษณะสินค้า (http://etrs.excise.go.th/)
แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ "ระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากคุณลักษณะสินค้า" (http://etrs.excise.go.th/) ที่พัฒนาโดยกรมสรรพสามิต ผลการประเมินนี้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน (Basic Information)
หน่วยงานของท่าน (Organization)
Your answer
ตำแหน่งงาน (Position)
Your answer
อายุงานของท่าน
สินค้าสรรพสามิตใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความเชี่ยวชาญของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ด้านข้อมูลพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ความพึงพอใจของท่านต่อระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากคุณลักษณะสินค้า (http://etrs.excise.go.th/) (Evaluation)
จากการใช้งานระบบ ท่านเห็นว่าระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากคุณลักษณะสินค้า มีความน่าใช้ (user-friendly) และประโยชน์กับผู้ใช้งาน (usefulness) อยู่ในระดับใด
การค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามคุณลักษณะของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ
เช่น ระบุข้อมูลคุณลักษณะสินค้าได้ง่าย ผลลัพธ์ข้อมูลพิกัดอัตราภาษีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นต้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ใช้งานง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ผลลัพธ์มีความถูกต้อง
ประสิทธิภาพความเร็ว
การคำนวณภาษีสรรพสามิตของสินค้า
เช่น การคำนวณภาษีมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย เป็นต้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ใช้งานง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ผลลัพธ์มีความถูกต้อง
ประสิทธิภาพความเร็ว
การทำงานของระบบแยกตามสินค้า (ไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อ)
ท่านพึงพอใจกับการออกแบบวิธีระบุคุณลักษณะสินค้า และผลลัพธ์ของแต่ละสินค้าอย่างไรบ้าง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แก้วและเครื่องแก้ว
เครื่องดื่ม
เครื่องปรับอากาศ
โคมไฟฟ้าและโคมระย้า
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
แบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
ไพ่
ยาสูบ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
เรือ
สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
สุรา
หินอ่อนและหินแกรนิต
กิจการโทรคมนาคม
ไนท์คลับ ดิสโกเธค
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
สนามกอล์ฟ
สนามแข่งม้า
การออกสลากกินแบ่ง
ความเห็นและข้อเสนอแนะ (Comments and Suggestions)
ท่านคิดว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับกับผู้ใช้ อย่างไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะและ ความคิดเห็นอื่นๆ (Other comments)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service