ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. При високој температури и великој влажности ваздуха када терморегулацијом човек није у стању да одаје вишак топлоте знојењем, настаје:
2 points
Clear selection
2. Код особе која има повреду ока, изазвану дејством киселине, помоћ пружаш тако што ћеш:
2 points
Clear selection
3. Окулзивни завој намењен је:
2 points
Clear selection
4. Који од наведених поступака у мануелнoj методи вештачког дисања по Холгер-Нилсену представља ''удах'':
2 points
Clear selection
5. Подела крварења на примарно и секундрано извршена је на основу:
2 points
Clear selection
6. Први поступак код рана је:
2 points
Clear selection
7. Први поступак који ћеш применити уколико наиђеш на особу без свести у затвореној гаражи испуњеној димом је:
2 points
Clear selection
8. У који положај треба поставити повређеног са повредом главе ако је свестан?
2 points
Clear selection
9. Када је кост поломљена на једном или више места, а фрагменти су померени, то се назива:
2 points
Clear selection
10. У случају да повређена особа има забодено страно тело у стопалу, поступак са обућом је:
2 points
Clear selection
11. Изабери поступак збрињавања код фебрилних конвулзија:
2 points
Clear selection
12. Компресивни завој се не може применити на:
2 points
Clear selection
13. На месту несреће затичеш особу којој је нога претрпана циглама (повреда се десила пре 5 минута). Одговарајући поступак је:
2 points
Clear selection
14. Којој повреди главе одговарају следећи симптоми: неједнакост зеница, главобоља у почетку у нападима, а касније стална, успорен пулс, отежано дисање, изненадно повраћање, несвестица и поремећаји свести који се постепено погоршавају.
2 points
Clear selection
15. Први по редоследу позитиван знак оживљавања је:
2 points
Clear selection
16. Управним одбором ДЦВ-а председава:
2 points
Clear selection
17. Систем трагања за ваздухопловом и спасавање лица организује и њиме управља:
2 points
Clear selection
18. Колико узастопних пуњења главних ватрогасних возила мора да обезбеди резервоар који се налази на аеродромима за јавни авио-превоз:
2 points
Clear selection
19. PART стандарди:
2 points
Clear selection
20. Удес ваздухоплова је догадај који наступи од тренутка када је једно лице или више лица укрцано у ваздухоплов којим треба да се обави лет до тренутка њиховог искрцавања а има за последицу:
2 points
Clear selection
21. Материје које могу да се запале под нормалним условима, после чега могу да горе до свог потпуног сагоревања, називају се:
2 points
Clear selection
22. Ако су сви продукти хемијских реакција који излазе из зоне горења-негориви, каже се да је сагоревање:
2 points
Clear selection
23. Сваки осигурач после прегоревања:
2 points
Clear selection
24. Како се називају поступци који се примењују у савладавању ванредних ситуација и догађаја који могу задесити ваздухоплов у авио саобраћају?
2 points
Clear selection
25. Код спасавања на копну ЕВАКУАЦИОНА ЗОНА обухвата простор од:
2 points
Clear selection
26. Преносни апарати за гашење почетних пожара угљен-диоксидом:
2 points
Clear selection
27. Велики хангари за авионе за заштиту од пожара примењују:
2 points
Clear selection
28. Све просторије кроз које се пролази, од оне где је жариште до безбедног простора, називају се:
2 points
Clear selection
29. Минималан број ватрогасних возила који у градским условима морају имати приступ сваком високом објекту (било стамбеном, јавном или пословном), износи:
2 points
Clear selection
30. На аеродромима седме ватрогасне категорије мора да се налази:
2 points
Clear selection
31. Барут се састоји од смеше калијум-нитрата и:
2 points
Clear selection
32. УН број опасне материје је:
2 points
Clear selection
33. Петој класи опасних материја припадају:
2 points
Clear selection
34. Већа стабилност експлозивних материја може се постићи помоћу:
2 points
Clear selection
35. Међународно удружење ваздушних превозника издаје прописе о превозу опасних материја, а скраћеница за ове прописе је:
2 points
Clear selection
36. Доза енергије унета радијацијом по граму ткива је:
2 points
Clear selection
37. Међу понуђеним опаснима материјама, корозивна супстанца са називом жива сода је:
2 points
Clear selection
38. Која од наведених експлозивних материја се активира механичким импулсом?
2 points
Clear selection
39. Који од наведених токсина је у течном агрегатном стању, на собној температури и атмосферском притиску?
2 points
Clear selection
40. При транспорту гасова поред натписа и формуле гаса ради лакшег пропознавања цилиндри боца се означавају и бојом. Црвеном бојом обележавају се:
2 points
Clear selection
41. Мрежна кодирана карта аеродрома има размеру:
2 points
Clear selection
42. Карта на којој су означени извори водоснабдевања, хидранти за гашење пожара, приступни путеви, места чекања је:
2 points
Clear selection
43. Систем чија је намена да детектује и лоцира сигнал емитован од стране одашињача позиције у нужди је:
2 points
Clear selection
44. COSPAS скраћеница од:
2 points
Clear selection
45. Фаза неизвесности се проглашава када:
2 points
Clear selection
46. DATUM je:
2 points
Clear selection
47. Притисак у спољној хидрантској мрежи не сме бити нижи од:
2 points
Clear selection
48. У случају да се удес догодио на растојању већем од 10 километара од аеродрома на место удеса се шаље:
2 points
Clear selection
49. Време расположиво за спасавање путника из запаљеног авиона на аеродрому износи:
2 points
Clear selection
50. Ватрогасно особље на аеродрому седме ватрогасне категорије подразумева:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse