DOTAZNÍK PRE MUŽOV
Otestujte sa, či ste boli vystavení ženskému správaniu, ktoré sa dá označiť ako násilné.
Ostrejšia výmena názorov
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Slovná agresia, nadávky
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Hádzanie vecami/predmetmi
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Fyzický kontakt počas hádky (placnutie,facka, zatrasenie)
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Vyhrážanie
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Cielené ničenie obľúbených vecí
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Agresívne správanie voči domácim zvieratám
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Partnerka sa správala,akoby bol muž menejcenný (málo vzdelaný,zarába málo peňazí)
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Sexuálny nátlak (odopieranie styku, vynucovanie styku)
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Partnerka kontrolovala, ako muž zaobchádza s peniazmi do tej miery,že o nich nemohol prakticky rozhodovať
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Názory,myšlienky, alebo pocity muža sa sústavne prehliadali,znevažovali
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Partnerka partnera ponižovala,kričala naňho, nadávala mu pred deťmi
Pričom 1 znamená veľmi často( aspoň raz týždenne), 2 - často (viac ako 10 krát v roku), 3 - občas (menej ako 10 krát v roku), 4 - už sa to stalo, 5 - nikdy
Vek
Rodinný stav
Deti
Dĺžka manželstva/párového spolužitia
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service