Inscripció Extraescolar de Robòtica 2018-19
Omple el següent formulari si vols apuntar al teu fill/a a Robòtica durant el curs 2018-19.
Email address *
Dades de l'alumne/a
Nom i cognom de l'alumne/a *
Your answer
Escola de l'alumne/a *
Your answer
Curs que fa a l'escola l'alumne/a *
Your answer
Dades de contacte
Nom i cognoms pare/mare o tutor/a 1 *
Your answer
Correu electrònic del pare/mare o tutor/a 1 *
Your answer
Telèfon del pare/mare o tutor/a 1 *
Your answer
Nom i cognoms pare/mare o tutor/a 2
Your answer
Correu electrònic del pare/mare o tutor/a 2
Your answer
Telèfon del pare/mare o tutor/a 2
Your answer
Autorització per passar rebuts bancaris
Amb aquesta autorització, segons la llei 16/2009 de Serveis de Pagament, autoritza a Robo-TIC, amb seu al carrer Nou 53 A de Torelló i NIF 43718776P, pugui enviar ordres al seu banc per carregar al seu compte d’acord amb les nostres ordres derivades de la relació de serveis entre vostès i Robo-TIC. Per evitar al màxim el possible retorn de rebuts, abans del cobrament s'avisarà a les famílies, però en el cas que es produeixin retorns la família es farà càrrec de la comissió que el banc cobra pel retorn.
Nom de l'entitat financera *
Your answer
Nom del titular/a del compte bancari *
Your answer
DNI del titular/a del compte bancari *
Your answer
IBAN del compte bancari *
Cal escriure el IBAN amb tots els dígits i sense espais. Exemle: ES8101234567890123456789.
Your answer
Autoritzacions
Dret d'imatge *
Robo-TIC disposa de pàgines web a Internet on informa i fa difusió de les activitats que realitza: www.robo-tic.cat o www.facebook.com/robotic.cat En aquestes pàgines web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Robo-TIC demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies o vídeos de les classes extraescolars de robòtica, on apareguin els seus fills i filles.
Cessió de dades personals *
D'acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD 95/46/CE-DOUE 04/05/2016, autoritzo a la cessió de dades necessàries per realitzar la inscripció a l'extraescolar de robòtica organitzada per RoboTIC. AVIS: La NO autorització de la cessió de dades personals comportarà l'exclusió de l'extraescolar.
Comunicacions *
D'acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD 95/46/CE-DOUE 04/05/2016, autoritzo a RoboTIC a l'enviament de correu electrònics i/o Whattsapps amb informació d'activitats relacionades i/o orgnaitzades per RoboTIC.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió o limitació del tractament de les vostres dades que legalment us corresponen, per correu electrònic a info@robo-tic.cat o bé trucant al telèfon 677.55.60.98.
Franja horària
Selecciona el teu centre educatiu *
Selecciona l'escola del teu fill/a per triar l'horari i grup de l'extraescolar.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service