Kompetencje kluczowe - ankieta dla nauczycieli
W przypadku nauczania kilku przedmiotów ankietę należy wypełnić osobno dla każdego przedmiotu. Proszę dopasować stwierdzenia charakteryzujące Pani/Pana pracę na lekcjach wskazanego przedmiotu:
Jakiego przedmiotu uczy Pani/Pan w szkole, której dotyczy badanie? *
A. Nauczyciel zwraca uwagę na zasady pisowni *
Nigdy
Zawsze
B. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawne posługiwanie się językiem polskim *
Nigdy
Zawsze
C. Nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi *
Nigdy
Zawsze
D. Nauczyciel zwraca uwagę na słowa obcojęzyczne, wyjaśnia ich znaczenie *
Nigdy
Zawsze
E. Nauczyciel nawiązuje do historii i kultury *
Nigdy
Zawsze
F. Nauczyciel zwraca uwagę na rozwój naukowo-techniczny *
Nigdy
Zawsze
G. Nauczyciel zwraca uwagę na pomiary ( ile upłynęło lat, jaka odległość itp.) *
Nigdy
Zawsze
H. Nauczyciel wykorzystuje różne programy i aplikacje *
Nigdy
Zawsze
I. Nauczyciel uczula na zagrożenia płynące z sieci *
Nigdy
Zawsze
J. Nauczyciel udziela uczniom informacji o poziomie ich wiedzy i umiejętności *
Nigdy
Zawsze
K. Nauczyciel daje możliwość oceny własnych umiejętności *
Nigdy
Zawsze
L. Nauczyciel stwarza warunki do pracy grupowej i indywidualnej *
Nigdy
Zawsze
M. Nauczyciel motywuje i wspiera każdego ucznia *
Nigdy
Zawsze
N. Nauczyciel nawiązuje do zasad i reguł obowiązujących w grupie , środowisku, społeczeństwie *
Nigdy
Zawsze
O. Nauczyciel dba o poczucie tożsamości narodowej *
Nigdy
Zawsze
P. Nauczyciel zachęca do zgłaszania własnych pomysłów *
Nigdy
Zawsze
R. Nauczyciel nawiązuje do wydarzeń kulturalnych w regionie, kraju i na świecie *
Nigdy
Zawsze
S. Nauczyciel zachęca do udziału w życiu kulturalnym *
Nigdy
Zawsze
T. Nauczyciel rozwija kreatywność i wyobraźnię *
Nigdy
Zawsze
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service