แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, ด้านการเลี้ยงเซลล์, หรือการทดสอบด้านจุลชีววิทยาของเครื่องมือแพทย์
ด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO17025 จะจัดกิจกรรมอบรมความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, ด้านการเลี้ยงเซลล์, หรือการทดสอบด้านจุลชีววิทยาของเครื่องมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและอัตรากำลังคนในภาคส่วนอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
     
1. ทางห้องปฏิบัติการฯ จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ
  • ด้านการเลี้ยงเซลล์ ในเรื่อง 
           Cell culture, Cell counting and competency test
  • ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ ในเรื่อง
           Cytotoxicity, Hemolysis, Irritation and Sensitization
  • [ยกเลิกชั่วคราว]  ด้านการเลี้ยงจุลินทรีย์ ในเรื่อง 
           Basic Microbial culture, Microbial purification, Microbial determination

ดังตารางที่แนบด้านล่างนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท ต่อท่าน และจำกัดจำนวน 10 ท่านต่อหัวข้อ 
โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 4 มีนาคม 2567

ภาควิชาฯ จึงขอส่งแบบสำรวจความต้องการในการรับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 062-598-8744
E-mail : biocompattestinglab@gmail.com
line : @biocompatlab
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
หัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมอบรม (หากต้องการเข้าร่วมมากกว่า 1 หัวข้อ เลือก "ส่งคำตอบเพิ่มอีก" หลังจากส่งคำตอบ)
*
ชื่อบริษัท/ หน่วยงาน *
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม *
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมท่านที่ 1 *
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมท่านที่ 2
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง ผู้เข้าร่วมท่านที่ 3
เบอร์โทร *
ท่านที่ประสงค์จองที่จอดรถ โปรดระบุทะเบียนรถ *
ผู้เข้าร่วมแพ้อาหารหรือไม่ แพ้อาหารชนิดใด *
ท่านทราบข้อมูลการอบรมจากช่องทางใด *
กำหนดการหัวข้อการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Devices)
กำหนดการหัวข้อด้านการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture)
กำหนดการหัวข้อด้านการเลี้ยงจุลินทรีย์ (Microbial Culture)  
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy