Servei d'Atenció a la Ciutadania
L'Ajuntament de Camarles vol conèixer i poder avaluar quina és l'opinió dels ciutadans amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania.
Data de naixement
MM
/
DD
/
YYYY
Sexe
Satisfació per tracte rebut
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Valoració de l'interès de la persona que l'ha atès
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Valoració de la seva prefessionalitat
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Esteu satisfets de l'accessibilitat a la informació? (facilitat, horari, número de canals, pàgina web, tefèfon....)
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Esteu satisfet amb el temps que heu aconseguit la informació? (immediatesa, temps d'espera...)
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Valoreu la qualitat de la informació rebuda (veraç, entenedora, completa...)
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Quina és la vostra valoració global del Servei d'Atenció a la Ciutadania?
gens satisfet/a
molt satisfet/a
Creus que és fàcil la navegació per l'espai web de l'Ajuntament de Camarles?
gens fàcil
molt fàcil
As realitzat tràmits per la pàgina web de l'Ajuntament?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.