Program Çıktıları (Öğrenci Anketi)
Bu anket Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinin, program yeterliliklerini sağlama düzeylerini belirlemek ve bu doğrultuda kazanılan becerilerin öğrenciler tarafından gelecekte kullanılıp kullanılamayacağına ait düşüncelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket formunun düzgün cevaplanması programımız açısından oldukça önemlidir. “Aşağıdaki tabloda belirtilen program çıktılarını edindiğimi düşünüyorum” ifadesi ile ilgili görüşlerinizi tabloda uygun bulduğunuz cevabı işaretleyerek belirtiniz, lütfen boş bırakmayınız. Güvenilir cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.
Sınıfınız: *
Your answer
PÇ-1: Fizik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar. *
PÇ-2: Fizik alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. *
PÇ-3: Fizik alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir. *
PÇ-4: Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular. *
PÇ-5: Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar. *
PÇ-6: Fizik alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır. *
PÇ-7: Fizik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. *
PÇ-8: Fizik alanında deneyleri tasarlar. *
PÇ-9: Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. *
PÇ-10: Bilgi teknolojilerini fizik alanında amacı doğrultusunda kullanır. *
PÇ-11: Fizik alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır. *
PÇ-12: Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. *
PÇ-13: Fizik alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır. *
PÇ-14: Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır. *
PÇ-15: Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. *
PÇ-16: Fizik alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur. *
PÇ-17: Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular. *
PÇ-18: Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy