Zgłoszenie do projektu FabLab Równych Szans
FabLab Równych Szans ma na celu organizację serii  bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz świetlic dzielnicowych z Gdańska i okolic. W ramach programu w pracowni FabLab Gdańsk powered by Orange  w Gdańsku przy ulicy Dolna Brama 8 (wyjątkowych sytuacjach poza naszą pracownią) zostaną zorganizowane ciekawe warsztaty m.in. z:

Modelowanie 3D w Tinkercad
Programowanie robotów i walki robotów
Projektowanie 2D z wykorzystaniem plotera laserowego i miniCNC

Program powstał głównie z potrzeby i ruchu “Zrób to sam”, aby zaktywizować dzieci młodzież do działania w czasach, w których wszystko się kupuje, a niedziałający sprzęt zastępuje nowym. Obecnie istnieje mniejszy nacisk na umiejętności praktyczne, prace manualne i twórcze. Uczniowie uczą się głównie teorii. Modne ostatnio stają się programy pokazujące jak samodzielnie coś zrobić, jak to jest zrobione, ale społeczność tylko ogląda i wie, że można, ale nie ma miejsca, narzędzi ani też możliwości, żeby to zrobić.

Projekt skierowany jest  tylko dla ośrodków, domów dziecka oraz świetlic środowiskowych i dzielnicowych.
Zgłoszenia powinni wypełniać opiekunowie  lub dyrekcja w/w ośrodków, podając dane organizacji, wiek zgłoszonych uczestników, wybierając maksymalnie 2 tematyki zajęć oraz odpowiedzi na otwarte pytania.

Zajęcia organizowane będą dla grup maksymalnie 12 osób + opiekunowie.

Na podstawie zgłoszeń zostaną wybrane w/w organizacje dla których zostaną przeprowadzone warsztaty. Wyboru dokonają członkowie Stowarzyszenia Fablab Gdańsk. A na wybrane zgłoszenia odpowiemy za pomocą maila podanego w formularzu.

Zajęcia warsztatowe w ramach II edycji projektu odbywać się będą od kwietnia do maja 2020. Terminy warsztatów będą ustalane indywidualnie z wybranymi opiekunami grupy.

Młodzież zgłaszająca się do projektu musi uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w projekcie (Zgody powinien zebrać opiekun lub ośrodek).

Więcej informacji dostępne są na stronie https://sflg.pl/projekty/fablab-rownych-szans

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zgłoszenie grupy
Grupa nie powinna być większa niż 12 osób + opiekun. Wiek powinien być podzielony wg grup 8-9, 10-11, 12-17
Nazwa placówki lub organizacji zgłaszającej *
Email kontaktowy *
Telefon kontaktowy *
Imię i nazwisko opiekuna *
Wiek dzieci *
Proszę wybrać warsztaty tematyczne jakie Państwa interesują (maks. 2 tematy) *
Required
Napisz coś o dzieciach/młodzieży, które są waszymi podopiecznymi *
Jakie są Twoje/Wasze oczekiwania związane z udziałem w projekcie *
Informacje
Stowarzyszenie Fablab Gdańsk  informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Fablab Gdańsk z siedzibą Gdańsku pod adresem: ul. Stryjewskiego 21/8, 80-625 Gdańsk
2) Dane osobowe są przetwarzane:
w celach związanych z udziałem Pani/Pana w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie i  realizacją tego Projektu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia),
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
w celach statystycznych.
3) Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.
4) Dane osobowe, będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, czyli działań skierowanych zarówno do uczestników bieżącej edycji Projektu jak i absolwentów kolejnych edycji.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania tych danych,
c. prawo usunięcia danych, z zastrzeżeniem pkt. 4,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6) W sprawach danych osobowych i realizacji  praw  może się Pan/Pani kontaktować z Stowarzyszeniem Fablab Gdańsk przez email: iod@sflg.pl, lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy