ILMOITTAUTUMISLOMAKE / APPLICATION FORM

Nurmeksen Kesäakatemia / Savonlinnan kesäyliopisto
Nurmes Summer Academy / Savonlinna Summer University
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Instrumentti / Instrument

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  TYÖPAJAT JA AVOIMEN YLIOPISTON KURSSIT / WORKSHOPS AND OPEN UNIVERSITY COURCES

  Työpajoja voi valita 0-3. Työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja kapasiteetin puitteissa. Laita ne omaan tärkeysjärjestykseesi numeroilla 1-3. Kaikille taataan kuitenkin vähintään yksi työpaja. Please, choose your preferred workshops 0-3. Capacity will be allocated with first come first served method. Please, indicate your order of preference as follows: 1 = most preferred. One workshop guaranteed.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  *) Taideyliopiston Sibelius Akatemian avoimen yliopiston kurssi, joka oikeuttaa opintopisteisiin. Todistusmaksu 20 € / kurssi, joka tulee maksaa osallistumismaksun yhteydessä. *) Course of Sibelius Academy of the University of the Arts Open University programme, which generates credits. Certificate fee 20 € / course, which is to be paid with participation fee.
  This is a required question
  This is a required question