Strategie rozvoje obce Nový Hrozenkov - dotazníkové šetření
Vážení obyvatelé Nového Hrozenkova,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při zpracování Strategie rozvoje městysu Nový Hrozenkov. Jde o dlouhodobý plán rozvoje, který je zároveň důležitým předpokladem pro úspěšné čerpání státních i evropských dotací na realizaci nejrůznějších projektů. Tímto Vás chceme oslovit s žádostí o zodpovězení krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit Vaše postoje k životu v Novém Hrozenkově a následně to zahrnout do strategického plánu.

Moc díky za spolupráci

Bc. Stanislava Špruncova
starostka městysu Nový Hrozenkov
Máte v naší obci trvalé bydliště?
Jste spokojen/a se současným stavem infrastruktury a životem v naší obci?
S čím jste ve své obci nejvíce spokojen/a? Co se vám na vaší obci líbí? Co děláme fakt dobře? V čem je naše obec jedinečná?
Your answer
Co Vám naopak ve vaší obci chybí? Co vnímáte jako hlavní problémy? Kde vidíte potenciál pro zlepšení?
Your answer
Která z následujících funkcí naší obce je pro Vás ta nejdůležitější (zakroužkujte dvě možnosti)
Zhodnocení důležitosti prioritních oblastí pro rozvoj obce
Zamyslete se na jednotlivými složkami života v obci a zhodnoťte, jestli jsou pro Vás důležité, nebo naopak důležité nejsou.
A. Podpora rozvoje a rozšíření nabídky místních drobných podnikatelů, zemědělců a živnostníků *
B. Sociální služby a zdravotnictví v obci (péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, lékařské ordinace)
C. Bezpečnost v obci
D. Spolupráce obce s místními organizacemi a spolky a pořádání společenských akcí
E. Zlepšení zázemí pro sport
F. Zlepšení stavu silniční infrastruktury
G. Zlepšení stavu chodníků a cyklostezek
H. Podpora cestovního ruchu a služby pro návštěvníky obce
I. Zlepšení stavu životního prostředí (zeleň, nakládání s odpady, protipovodňová ochrana)
J. Podpora dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb základní a mateřské školy
Pro další rozvoj naší obce je dle Vašeho názoru důležitá realizace jakého konkrétního projektu nebo opatření? (můžete uvést více možností)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service