Akreditované vzdelávanie pre dospelých: Prevencia sociálno-patologických javov
Vzdelávací program „Prevencia sociálno-patologických javov“ sa venuje téme prevencie sociálno-patologických javov
u detí a mládeže, so zameraním hlavne na problémy súvisiace s drogami a sexuálnym životom, ale aj na iné závislosti
a ťažké životné situácie.Vzdelávanie sa prioritne venuje prevencii, poukazuje na možnosti a spôsoby komunikácie s mladými ľuďmi v tejto téme, búra predsudky a stereotypy, zdôrazňuje potrebu
otvorene hovoriť v tejto oblasti a tiež sa zameriava na využívanie rôznych nástrojov a metód neformálneho zážitkového vzdelávania v práci s deťmi a mládežou. Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 50 hodín.
Informácie o vzdelávaní
Organizátor vzdelávania: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, www.iuventa.sk

Vzdelávanie sa realizuje v rámci mimoškolského vzdelávania, je akreditované, avšak nie je to vzdelávanie za tzv. školské kredity.

Vzdelávanie pozostáva z dvoch víkendov a realizácie malého projektu na overenie získaných kompetencií v praxi.
Malý projekt pripravujete spolu so školiteľkami počas prvého víkendového vzdelávania.

1. víkend : 26.-28. október 2018, okres Brezno, Osrblie, Hotel Zerrenpach, www.zerrenpach.sk

realizácia malého projektu vo Vašej lokalite

2.víkend - 30. november - 2. december 2018, Banskobystrický kraj, hotel podľa výsledkov verejného obstarávania

Školenie začína 26.10.2018 o 17:00 h. a končí 28.10.2018 po obede

Školiteľky: Mgr. Lenka Mihalicová, Mgr. Ivana Frívaldská
Účasť na školení je limitovaná na 23 vybraných osôb.

Školenie je bezplatné, hradíte si iba cestovné výdavky.
Ďalšie informácie budú zaslané e-mailom prihlásených a vybraným účastníčkam a účastníkom.
Preto prosíme, uvádzajte e-mail, ktorý si Váš a pravidelne ho kontrolujete.

Kontakt:
Ing. Darina Diošiová, darina.diosiova@iuventa.sk

Pri vypĺňaní osobných údajov, prosíme, používajte diakritiku. Ďakujeme.

Opis vzdelávania
Program vzdelávania:
I. časť/prezenčná bude realizovaná formou neformálneho zážitkového vzdelávania v dotácii 20 hodín s témami:
• Čo sú to sociálno-patologické javy?
• Prevencia sociálno-patologických javov
• Pravdivo o drogách!
• Otvorene o sexe!
• Šikanovanie – agresor či obeť?
• Skúsme si to v praxi!
• Ako správne komunikovať o sociálno-patologických javoch?
• Ako môžeme pomôcť?
II. časť/dištančná, praktická, v ktorej účastníkov čaká praktické overenie získaných vedomostí, zručností a postojov v
danej téme v dotácii 10 hodín vrátane prípravy, realizácie a vyhodnotenia pripravenej aktivity formou projektu.
• Tréningová prax - realizovanie projektu/aktivity v danej téme
III. časť/prezenčná, evalvačná, kde sa budeme venovať reflexii z celého vzdelávania, prioritne realizácii praktickej časti,
získaných osobných kompetencií v dotácii 20 hodín.
• Záverečná evalvácia - praktické ukážky aktivít s problematikou sociálno-patologických javov
• Záverečná evalvácia - prezentácie, analýzy a reflexie projektov/aktivít
• Záverečná evalvácia - prezentačné zručnosti a nástroje spätnej väzby
• Udržateľnosť získaných kompetencií
Cieľová skupina
Vzdelávanie určené pre dospelých
- pracovníci s mládežou
- mládežnícki vedúci
- mládežnícki/mladí dobrovoľníci
- zástupcovia samospráv
- pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

Záväzná prihláška na školenie
Ak máte o školenie seriózny záujem, vyplňte svoje prihlasovacie údaje a odošlite formulár najneskôr do 16.10.2018, do 24:00 hod.
Počet osôb na školenie je limitovaný (23 osôb), preto si organizátor školenia vyhradzuje právo výberu osôb - napr. ktoré vo svojej motivácii opíšu potenciál multiplikácie získaných kompetencií v práci s mládežou.
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Tituly
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia *
Your answer
Inštitúcia/organizácia *
Uveďte názov organizácie, v ktorej pôsobíte ako pracovník s mládežou, resp. mládežnícky vedúci.
Your answer
Pozícia *
Uveďte názov pozície, ktorú zastávate v rámci organizácie (vychovávateľ, metodik, projektový manažér, dobrovoľník, animátor, vedúci záujmového krúžku a pod.)
Your answer
E-mail *
Your answer
Mobil *
Your answer
Diéta
Ak Váš zdravotný stav vyžaduje dodržiavanie diétnej stravy, uveďte, o akú diétu ide:
Účasť v národných projektoch *
Označte, v rámci ktorých národných projektov ste sa zúčastnili vzdelávania.
Required
Skúsenosť s grantovými programami *
Do akých grantových programov v oblasti práce s mládežou ste sa doposiaľ zapojili?
Required
Motivácia *
Prečo by ste chceli absolvovať toto školenie? Ako chcete získané kompetencie na školení ďalej uplatňovať pri svojej práci s mládežou?
Your answer
Odkaz organizátorovi (ak máte napr. špeciálne zdravotné okolnosti a pod.)
Your answer
Dôležité upozornenia
Organizátor školenia zabezpečuje účastníkom školenia stravu (PIA večeru, SO: raňajky, obed, večeru, NE: raňajky, obed) a ubytovanie na 2 noci.
Ubytovanie bude zabezpečené v dvojlôžkových izbách.
Organizátor neprepláca cestovné spojené s dopravou do a z miesta školenia.
Organizátor vyžaduje, aby sa účastníčka účastníci zúčastnili celého školenia (bez oneskorenia príchodu na začiatok školenia a bez predčasného odchodu zo školenia).
Odoslaním záväznej prihlášky udeľujem súhlas IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže, so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške za účelom organizovania vzdelávacej aktivity v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms