แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
1.เปิดรับสมัครออนไลน์ ปี 2563(ระบบยังเปิดรับสมัครนักเรียนเรื่อยๆจนกว่าจะปิดระบบ)
2.ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรายงานตัวของตัวนักเรียน
3. ยื่นเอกสารหลักฐาน มอบตัวนักเรียน(จะแจ้งกำหนดการอีกครั้งทางเว็บไซต์โรงเรียน)ดังนี้
3.1 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3.5 สำเนาแสดงผลการเรียน ปพ.1(รับรองสำเนาถูกต้อง)
************************คำชี้แจง**********************
##นักเรียนส่งหลักฐานวันมาเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งทางเว็บเพจโรงเรียน www.sjp.ac.th
## การจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 จะพิจารณาจากคะแนน O-NET และ เกรดเฉลี่ย ของนักเรียน
*****สอบถาม งานรับนักเรียน (นายอาทิตย์ สงวนรัมย์ 0902 821 831)******
หมายเลขบัตรประชาชนผู้สมัครเรียน 13 หลัก*
คำนำหน้า(Prename) *
Clear selection
ชื่อ(First Name) *
นามสกุล(Last name) *
เกิดวันที่ (birthday) (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด) เช่น 21 มีนาคม 2563 *
ที่อยู่ปัจจุบันนักเรียน เช่น (11 หมู่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)
โรงเรียนเดิม (จบ ม.3) ไม่ต้องมีคำว่าโรงเรียน เช่น สวายจีกพิทยาคม*
เกรดเฉลี่ยรวมนักเรียน
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ผลรวมทั้งสิ้น
เบอร์โทรนักเรียน (สามารถติดต่อได้)
เบอร์โทรผู้ปกครอง (สามารถติดต่อได้)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy