Upitnik za nastavnike
Ispod svakog pitanja odgovoriti:

1 - jako loše
2 - loše
3 - dobro
4 - jako dobro
5 - izvrsno
1. Koliko su nastavni planovi i nastavni programi usklađeni s razvojnim potrebama škole i zajednice? *
2. Koliko su nastavni planovi i nastavni programi usklađeni sposobnostima učenika? *
3. Koliko je program zanimljiv i koliko uspješno motivira učenike na učenje? *
4. Koliko su sadržaji koji se uče važni za profesionalni razvoj i osamostaljivanje učenika? *
5. Koliko nastava zadovoljava individualne potrebe učenika? *
6. Koliko je nastava zanimljiva i koliko motivira učenike za učenje? *
7. Koliko se koriste metode aktivnog učenja? *
8. Koliko se potiču vještine samostalnog, angažiranog i aktivnog učenja? *
9. Podrška učenicima u kriznim situacijama organizirana je putem individualnih konzultacija s nastavnicima? *
10. Podrška učenicima u kriznim situacijama organizirana je putem individualnih razgovora s razrednikom? *
11.Podrška učenicima u kriznim situacijama organizirana je putem intervencije stručno-razvojne službe škole? *
12.Podrška učenicima u kriznim situacijama organizirana je putem dopunske nastave? *
Clear selection
14.Podrška učenicima u kriznim situacijama organizirana je putem intervencije školskih programera? *
15.Koliko učenici u prosjeku usvajaju očekivane standarde strukovnog znanja? *
16.Koliko učenici u prosjeku ostvaruju očekivane standarde razvoja vještina? *
17.Koliko učenici u prosjeku ostvaruju očekivane standarde strukovnih kompetencija? *
18.Učenici razvijaju vještine i osobna obilježja koja će im omogućiti ekonomsku neovisnost i (samo)zapošljavanje? *
19.Učenici se potiču na samoinicijativnost, poduzetnost i timski rad? *
20.Koliko je kvalitetno planiran i realiziran profesionalni napredak djelatnika na stručnim vijećima? *
21.Koliko je kvalitetno planiran i realiziran profesionalni napredak djelatnika na nastavničkim vijećima? *
22.Koliko je kvalitetno planiran i realiziran profesionalni napredak djelatnika preko Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja? *
23.Koliko su dobri uvjeti opremljenosti škole? *
24.Koliko se u školi potiču nove ideje i inicijative? *
25.Koliko se u školi potiču kreativno rješavanje problema? *
26.Koliko se u školi potiču međusobna suradnja? *
27.Koliko se u školi potiče autonomija u radu? *
28.Koliko se u školi potiču kreativnosti pojedinaca? *
29.Koliko se u školi potiče samostalan rad timova? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy