SILHOUETTE - 2 - Smolník
20/07/2019 sobota
Adresa/Address
Smolník GPS 48.7384764N, 20.7071431E
P R O P O Z Í C I E - P R O P O S A L
P R O P O Z Í C I E
5.kolo SILHOUETTE CUP 2019
Organizátor súťaže: Košickí vzduchovkári
Štartovné: 5 eur za účasť v súťaži.
Poplatok oprávňuje súťažiaceho na účasť v obidvoch streleckých kategóriach
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0013 5924 1542
BIC:SUBASKBX (0200)-VÚB banka
Miesto konania : Smolník
GPS súradnice: 48.738271,20.707419
Zbrane: Vzduchové zbrane kat. D do 15J podľa zákona NR SR č.190-2003Z.z. a zároveň vyhovujúce technickým pravidlám súťaže podľa platných pravidiel SAFTA v športovej streľbe na kovové siluety.
Protesty: Protesty sa môžu podávať do 10 min. od skončenia súťaže s vkladom 15 eur do rúk organizátora. Pri neoprávnenom proteste prepadá vklad organizátorovi súťaže.

Časový harmonogram

20/07/2019 sobota

Od 09:00 – do 10:30 registrácia súťažiacich, nástrel zbraní.
Od 10:30 – do 10:45 nástup súťažiacich a oboznámenie sa s bezpečnostnými pravidlami -kategória PISTOL.
Od 10:45 – do 11:45 súťaž kategória PISTOL.
Od 11:45 – do 12:00 nástup súťažiacich a oboznámenie sa s bezpečnostnými pravidlami -kategória OPEN.
Od 12:00 – do 14:00 súťaž kategória OPEN.
Od 14:00 – do 15:00 prekvapenie.
od 15:00 – vyhodnotenie súťaže.


SILHOUETTE popis

Kategórie : OPEN, PISTOL

Celkový počet cieľov je 2x20 ks. Súťaž prebehne v 2 kolách (2x12 min.), maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 40, podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu SILHOUETTE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie a kontakt :
Miroslav Grega, mob. +421 908740112, grega.mirec@gmail.com

Ochrana osobných údajov/ Personal data protection
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre potreby súťaže. Filling the form you agree with use of your personal data for competition purpose.
Registrácia/Registration
Meno/Name: *
Your answer
Priezvisko/Surname: *
Your answer
Štát/Country
Your answer
Email *
Your answer
Registrujem sa na súťaž/ For day *
Kategória/Category: *
Výbava/Equipment
Zbraň/Airgun: *
Iná zbraň/Other Airgun
Your answer
Strelivo - typ - kaliber/Pellets: *
Iné strelivo/Other pellets
Your answer
Optika/Riflescope: *
Iná optika/Other Riflescope
Your answer
Iné/Others
Poznámky/Remarks
( doprovod, iné požiadavky/ accompanist, other request)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service