Europa. Om du kan föreställa dig, kan vi bygga det.
Tack för att du tar dig tid att fylla i detta korta frågeformulär. Det tar fem minuter men kommer att ha en långvarig effekt på sättet vi kommer att arbeta för att återuppbygga morgondagens Europa tillsammans! Vi vill veta vilken som är din vision om Europa och vad du är villig att göra för att visionen ska bli verklighet. Dela gärna frågeformuläret med intresserade vänner och bekanta! Europa börjar nära oss, i våra städer!
SECTION A) Europa och du!
n.1) Har du någonsin bott/arbetat/studerat i ett annat land?
n.2) Har du någon gång deltagit i ett europeiskt program?
n.3) Berätta varför Europa spelar roll för dig
Your answer
SECTION B) Dina visioner för Europa.
n.4) Enligt dig, hur viktiga är nedanstående frågor för Europa? (0=inte viktiga; 4=mycket viktiga)
0
1
2
3
4
Stimulera investeringar och skapa jobb
Säkerställa Eurons styrka och hållbarhet
Starka offentliga finanser och socialt rättvisareformer
Rättvisa och grundläggande rättigheter som gör det möjligt att kunna bo vartsomhelst i Europa
Hantera migration & flyktingar effektivt och humant
Göra EU till en starkare global aktör
Göra EU mer demokratiskt & anknyta till folket
Skapa en digital inre marknad för att öppna upp digitala möjligheter
Förstärka frihandel utan att ge avkall på europeiska standards
Skapa ett federalt Europa för länder som är redo för det
Göra energin mer säker & tackla klimatförändringarna
Skapa en bättre inre marknad till förmån för små- och medelstora företag
Terrorbekämpning, inrätta ett försvars- och underrättelsesamarbete i EU
Stärka den sociala samanhållningen i Europa
Investera i ungdomar, utbildning forskning och utveckling
En industripolitik för att skapa ”Europeiska mästare”
n.5) Vill du lägga till något?
n.6) Enligt dig, vilka är de viktigaste principerna på vilka vi ska bygga den nya visionen för Europa? (0=inte viktigt; 4= mycket viktigt)
0
1
2
3
4
Rättvisa
Jämlikhet
Solidaritet
Frihet
Demokrati
Förenade i mångfalden
Humanism
Sekularism
Empati
Respekt
Individualism
Nationella identiteter
Religiösa övertygelser
Hållbarhet
Öppenhet
Mod och vision
Tolerans
Ansvar
Meritokrati
n.7) Vill du lägga till något?
SECTION C) Hur kan du hjälpa oss att hjälpa Europa?
n.8) Skulle du vara beredd att ägna lite tid åt att göra dina visioner för Europa och samhället till verklighet? *
n.9) Vilka färdigheter kan du bidra med för att göra din vision av Europa till verklighet? *
Required
SECTION D) Slutligen, berätta lite om Dig själv!
Förnamn (frivilligt)
Your answer
Efternamn (frivilligt)
Your answer
Ålder
Nuvarande adress (frivilligt)
Your answer
Stad *
Your answer
Postnummer *
Your answer
Land *
E-post *
Your answer
Telefonnummer (Frivilligt)
Your answer
Twitter (frivilligt)
Your answer
Facebook (frivilligt)
Your answer
TACK för att du fyllt i formuläret, glöm inte att trycka på SÄND här nedanför. Dela gärna formuläret med vänner och bekanta: ju fler svar vi får desto bättre förberedda kommer vi att vara för den förändring vi alla vill se. (N.B.: genom att skicka in formuläret godkänner du att du kan bli kontaktad för en uppföljning).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service