ANKIETA DOTYCZĄCA „UCHWAŁY REKLAMOWEJ” W GMINIE KOSAKOWO
Szanowni Państwo
Niniejsza ankieta powstała w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. „o
zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, potocznie
nazywanej „ustawą krajobrazową”. Dzięki niej gminy uzyskały prawną możliwość określenia na
swoim terenie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
Prace nad „Uchwałą reklamową” zostały podjęte w związku z uchwałą Rady Gminy Kosakowo
Nr LVIII/197/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały
ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
„Uchwała reklamowa” jest aktem prawa miejscowego, który może w istotny sposób przyczynić
się do poprawy ładu wizualno-przestrzennego gminy. Celem jej wprowadzenia jest możliwość
określenia wiążących zasad lokalizacji nośników reklamowych, obiektów małej architektury i
ogrodzeń wraz ze wskazaniem standardów jakościowych i ilościowych dla tych elementów
zagospodarowania.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia poniższej ankiety, która umożliwi poznanie Państwa
opinii na temat wprowadzenia nowego aktu prawa miejscowego tzw. „uchwały reklamowej”.
Ankieta ma charakter anonimowy, jej wyniki zostaną opracowane statystycznie i podane do
publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Kosakowo oraz na stronie www.
gminakosakowo.pl.
Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo
(Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronach www.bip.kosakowo.pl i www. gminakosakowo.pl.
Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać drogą
elektroniczną do dnia 1 lipca 2019r.

Marcin Majek
Wójt Gminy Kosakowo

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.