Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Kad un kur: 2020. gada 12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00
Kur: Jēkabpilī, Viestura ielā 35, 2 stāva zālē.

Kas tiek aicināti: pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (t.sk. speciālie pedagogi un sociālie pedagogi), interešu izglītības (t.sk. pašvaldību izglītības pārvalžu) speciālisti un citi izglītības iestāžu pārstāvji, kas strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, policijas nepilngadīgo nodaļu darbinieki. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Mācību pasākuma mērķis: Informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tai skaitā par pienākumiem un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā.


Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar projekta "Atver sirdi Zemgalē" komunikāciju speciālisti Ilvu Kalnāju, tālrunis 28814226, e-pasts ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Reģistrācija pasākumam līdz 2020.gada 10. novembrim.
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētā iestāde/ organizācija *
Ieņemamais amats/ specialitāte
Tālrunis *
E-pasts *
Bez nosaukuma
Pasākums notiek Zemgales plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros, 8.darbība - informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā.

Piesakoties pasākumam piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.
Personas datu apstrādes atsauce
Personas datu apstrādes pārzinis: Zemgales plānošanas reģions
Kontaktinformācija: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001, tālrunis: +371 630 27549, e-pasts: zpr@zpr.gov.lv
Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt attiecināmo izdevumu pamatojošos dokumentus un iespēju pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī nodrošināt iespēju informēt pasākuma dalībniekus par aktivitāšu gaitu.
Personas datu saņēmēji: Personas dati var tikt nodoti Zemgales plānošanas reģiona partnerinstūcijām un aktivitāšu uzraugošajām iestādēm.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zemgales plānošanas reģions. Report Abuse