Приєднатись до "Успішної країни"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ** Заповнюючи цю анкету, я даю згоду на отримання інформаційної розсилки партії "Успішна країна" та її лідера Олександра Клименка.​ *** Заповнюючи цю анкету, я, як суб’єкт Персональних даних, добровільно надаю Політичній Партії «УСПІШНА КРАЇНА» свою згоду на обробку моїх Персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі передачу моїх Персональних даних будь-яким третім особам, відповідно до мети обробки Персональних даних, що полягає в досягненні мети діяльності Політичної Партії «УСПІШНА КРАЇНА», якою є участь у виробленні державної політики та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян задля розбудови суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, утвердження умов вільного розвитку особистості, цінностей, людської гідності, справедливості, захисту прав і свобод людини та/або будь-якої іншої мети обробки Персональних даних, що визначається Політичною Партією «УСПІШНА КРАЇНА». Персональні дані будуть оброблятися/зберігатися у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до зазначеної мети обробки. Обсяг Персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки Персональних даних та які можуть бути включені до бази персональних даних Політичної Партії «УСПІШНА КРАЇНА», визначається сторонами, як будь-яка інформація про суб’єкта Персональних даних, що стала відома Політичній Партії «УСПІШНА КРАЇНА» при встановленні та/або підтриманні відносин із суб’єктом Персональних даних. Заповнюючи цю анкету, я також надаю свою згоду на зміну визначеної мети обробки моїх персональних даних шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Політичної Партії «УСПІШНА КРАЇНА» в мережі Інтернет – www.uspishnakraina.com. Згода суб’єкта Персональних даних на обробку Персональних даних суб’єкта Персональних даних, що надана останнім згідно з цими умовами, не вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних даних суб’єкта Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Заповнюючи цю анкету, суб’єкт Персональних даних, підтверджує, що його повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних Політичної Партії «УСПІШНА КРАЇНА» з вказаною метою, а також, що йому повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки Персональних даних суб’єкта Персональних даних, в тому числі, збору Персональних даних суб’єкта Персональних даних, та про осіб, яким його персональні дані передаються.​